SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Kolumni

Joulun sanomaa ei ole ra­joi­tet­tu: " Poh­jim­mil­taan on kysymys siitä, mitä si­sim­mäs­säm­me koemme. Jou­lu­evan­ke­liu­min mukaan ilo­sa­no­ma Jee­sus-lap­ses­ta on tar­koi­tet­tu kai­kil­le"

Pudasjärvi

-
Kolumni

Eihän tässä näin pitänyt käydä. Kesä ja alkusyksy näytti vielä valoisalta. Kokoontumisrajoituksia purettiin ja seurakuntia ohjeistettiin pitämään toiminta niin lähellä normaalia kuin  mahdollista. Hiippakunnan ohjeessa todettiin, että aluehallintovirastot eivät tuolloin linjanneet kokoontumisrajoituksia. Orastavia merkkejä tartuntatilanteen kiihtymisestä oli jo havaittavissa, mutta yhteiskunnan linjausten mukaan tapausmäärät eivät enää olleet ainoa asia rajoitusten näkökulmasta. Rokotekattavuuden nousun piti mahdollistaa yhteiskunnan auki pitäminen. Korona-aika on kuitenkin opettanut, että tämän päivän tieto voi huomenna olla jo vanhentunut.

Adventin ja joulun aikaan seurakunnassa järjestetään paljon tilaisuuksia. Kun toimintaa suunniteltiin, johtoajatuksena oli niin normaali aika kuin mahdollista. Toki vuoden takainen oli tuoreessa muistissa, joten sopeuttaminen on ollut suunnitelmana pöytälaatikossa. Loka-marraskuun vaihteessa valmistelin pääkirjoitusta joululehteen. Ensimmäisessä versiossa kirjoitin: ”Iloitsemme siitä, että jouluna voimme kokoontua laulamaan kauneimpia joululauluja”. Kun lehti meni painoon, olin joutunut päivittämään kirjoitusta useampaan otteeseen. Ilo oli vaihtunut toiveeseen päästä laulamaan yhdessä, ja kokoontumisrajoituksetkin oli jo mainittu.

Seurakunnat ovat saaneet viimeisimmät ohjeet joulukuun alussa. Tuomiokapituli on korostanut, että kokoontumisrajoitukset eivät suoraan juridisesti koske jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia sekä muuta tavanomaista uskonnollista toimintaa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen hyvinvoinnin vahvistajana ja henkisen huollon ylläpitäjänä. Käytännössä kirkko on samassa rintamassa pandemian torjunnassa muiden viranomaisten kanssa. Tuomiokapituli on neuvotellut avin kanssa käytänteistä rajoitustilanteiden muuttuessa. Itsenäisyyspäivän jälkeen käytössä on ollut ns. 1/3 -periaate. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin on voinut osallistua enintään 1/3 käytettävissä olevan tilan normaaliajan osallistujamäärästä. Käytännössä tämä on tarkoittanut Pudasjärven kirkossa 120 henkeä. Tutuksi tulleet hygienia- ja turvavälikäytännöt ovat olleet voimassa. Uskonnonharjoittamiseen liittyvissä tilaisuuksissa koronapassia ei ole voitu käyttää, se on ollut vain konserteissa ja kauneimmissa joululauluissa.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä viestitti maanantai-iltana, että se esittää yleisötilaisuuksille täyskieltoa ja joulua suositellaan muutoinkin viettämään perhepiirissä. Lehden painoon mennessä tuomiokapitulin ohjeistus seurakunnille ei ole vielä tullut. Sopeutamme toiminnan tilanteen vaatimalla tavalla. Se ainakin on selvää, että YouTuben kautta joulun tilaisuuksia välitetään seurakuntalaisten katsottavaksi.

Vaikka jo toisena vuotena peräkkäin jouluun valmistautumista ja juhlan viettoa on rajoitettu, se ei vaikuta itse juhlan sanomaan. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, mitä sisimmässämme koemme. Jouluevankeliumin mukaan ilosanoma Jeesus-lapsesta on tarkoitettu kaikille.

Rauhallista ja siunattua joulua!

”Sopeutamme toiminnan tilanteen vaatimalla tavalla. YouTuben kautta tilaisuuksia välitetään katsottavaksi.”