Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­li­jat ve­toa­vat kuntia te­ke­mään rea­lis­ti­set so­te-bud­je­tit

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suppea poliittinen seuranta- ja ohjausryhmä kehottaa kannanotossaan kuntia tekemään sosiaali- ja terveydenhuollossa aitoihin palvelu- ja rahoitustarpeeseen perustuvia ratkaisuja.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua evästävän suppean poliittisen seuranta- ja ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen luottaa siihen, että kunnat toimivat sote-budjetoinnissa vastuullisesti.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua evästävän suppean poliittisen seuranta- ja ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen luottaa siihen, että kunnat toimivat sote-budjetoinnissa vastuullisesti.
Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelijat vetoavat kuntiin, kaupunkeihin, sote-kuntayhtymiin ja sairaanhoitopiiriin, että ne tekisivät ensi vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviot realistisella tavalla.

Suppean poliittisen seuranta- ja ohjausryhmän mukaan talousarvioiden tulisi sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta perustua aitoon palvelu- ja rahoitustarpeeseen. Ohjausryhmä otti kantaa hyvinvointialueen rahoituksen turvaamiseen keskiviikkoisessa kokouksessaan.