Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueel­le kaksi yhtiötä ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­hin – Puolet Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta jät­täy­tyi ul­ko­puo­lel­le, Pu­das­jär­vi mukana

Hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluja varten perustetaan kaksi yhtiötä.
Hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluja varten perustetaan kaksi yhtiötä.
Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan kaksi ateria- ja puhtauspalveluyhtiötä. Perustettavat yhtiöt tuottavat hyvinvointialueella niiden kuntien ateria- ja puhtauspalvelut, jotka ovat ilmoittaneet liittyvänsä in house -yhtiöön.

Kuntien kanssa neuvotteluja käynyt hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Tanja Koski kertoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen, vaikka alkujaan esillä oli kolmen yhtiön perustaminen.