Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hy­vin­voin­ti ja elin­voi­ma syntyy kun­nas­sa – Poh­jois-Poh­jan­maan Hy­vin­voin­ti­foo­ru­mi Hir­si­kam­puk­sel­la

Hyvinvointifoorumissa pohditaan tänään, miten kunnan rooli muuttuu entistä enemmän väestön hyvinvoinnin edistäjäksi. Kunnat tarjoavat paljon erilaisia palveluja, tässä liikutaan ja leikitään yhdessä Tuomas Sammelvuo -salilla.
Hyvinvointifoorumissa pohditaan tänään, miten kunnan rooli muuttuu entistä enemmän väestön hyvinvoinnin edistäjäksi. Kunnat tarjoavat paljon erilaisia palveluja, tässä liikutaan ja leikitään yhdessä Tuomas Sammelvuo -salilla.
Kuva: Maiju Teeriaho

Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2017 järjestetään tänään torstaina Pudasjärven Hirsikampuksella. Hyvinvointifoorumin teemana on tänä vuonna Hyvinvointi ja elinvoima syntyy kunnassa.

Kunnilla on kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä pitkät ja ansiokkaat perinteet.

– Kunnan rooli muuttuu tulevaisuudessa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin väestön hyvinvoinnin, alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät, mikä merkitys kunnalla on hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä, toteaa suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen.

Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat jatkossakin elinvoimansa takaamiseksi hyvinvoivia kuntalaisia. Kunnan rooli muuttuu tulevaisuudessa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin väestön hyvinvoinnin, alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.

Kuntien päätösvalta lisääntyy elinvoimaan liittyvissä asioissa ja paikallinen vastuunotto, harkinta ja päätöksenteko vahvistuvat. Päättäjien on tärkeää ymmärtää kunnan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä ja sen myötä kunnan elinvoiman vahvistajana.

 

Kymmenennen kerran järjestettävä Hyvinvointifoorumi on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma. Foorumin järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke. Hyvinvointifoorumia toteuttamassa ovat myös Pudasjärven kaupunki, Utajärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kumppanuuskeskus.

Seminaarissa kuullaan Tulevaisuuden kunta -hankkeen tuloksista, saadaan katsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilasta, toimintamalleista ja kehittämistarpeista sekä Pohjois-Pohjanmaan asemoitumisesta valtakunnallisessa kyselyssä, arvioidaan ohjelmatyön vaikuttavuutta ja visioidaan tulevaa.

Hyvinvointifoorumissa palkitaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko. Tänä vuonna haettiin hyvinvointi ja elinvoima syntyvät kunnassa -teemaan liittyviä hyviä toimintatapoja, jotka vaikuttavat yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustavat ihmisiä omatoimisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kehittävät uusia ratkaisuja tai levittävät hyviä käytäntöjä. Ehdotuksia hyvinvointiteoksi saatiin 18 kappaletta.