Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hul­ha­va­na­hon ase­ma­kaa­van muutos liik­keel­le

Syöte

Maanomistajat ovat esittäneet kaupungille Hulhavanahon asemakaavan muutosta. Aloitteen tekijöiden omistamien tilojen yhteispinta-ala on noin 5,3 ha, josta rakentamista on esitetty noin 1,7 hehtaarin alueelle.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uutta rakennusoikeutta noin 1 300 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallituksen esityksenä on, että muutokseen ryhdytään.