Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Eri­lai­set asu­mi­sen on­gel­mat ha­lu­taan kuriin – Pu­das­jär­vel­le tulossa asu­mis­neu­vo­ja

Suurin syy kaupungin vuokra-asunnoista häätöön oli vuokrarästeissä, niiden taustalla oli usein alkoholiongelmia.
Suurin syy kaupungin vuokra-asunnoista häätöön oli vuokrarästeissä, niiden taustalla oli usein alkoholiongelmia.
Kuva: Hanna Natunen

Pudasjärvellä on laskeskeltu erilaisten asumisen ongelmien tuovan mukanaan huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Summan arvellaan olevan vuodessa 50 00 ja 100 000 euron välillä.

Kustannukset ovat koostuneet maksusaatavista, häädöistä ja korjauskustannuksista. Viime vuonna Pudasjärvellä oli häätöjä viisi. Suurin syy oli vuokrarästeissä, niiden taustalla oli usein alkoholiongelmia.

Lisäksi asumisessa ovat ongelmia aiheuttaneet häiriökäyttäytyminen, mielenterveyden ongelmat, vanhuksilla muistisairaudet. Myös erilaiset elämän kriisitilanteet sekä nuorten lisääntynyt uusavuttomuus ovat tuoneet mukanaan ongelmia.

Asumisessaan ovat haasteita kohdanneet myös kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat. Heitä varten kokeiltiin Pudasjärvellä parin vuoden verran toimineen Aran osittain rahoittaman hankkeen avulla vapaaehtoistoimintaan pohjautunutta asumisneuvontaa.

Toivottuja tuloksia ei saatu, sopivaa järjestötoimijaa ei ollut, eikä työtä katsottu voitavan hoitaa pelkästään vapaaehtoispohjalta.

Asumisen ongelmien ja niistä koituvien kustannusten kimppuun ollaan käymässä uusin opein. Kaupunginhallitus päätti eilen laittaa rahoitushaun liikkeelle asumisneuvojan palkkaamista varten.

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Ara voisi mahdollisella avustuksella kattaa kuluista reilun kolmanneksen, reilut 14 000 euroa.

Loput suunnitelmasta kertyvät kulut pantaisiin kahtia kaupungin ja Pudasjärven vuokratalot Oy:n kanssa, reilut 13 000 euroa kummallekin vuodessa.