Kolumni

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: "Reilu rat­kai­su olisi se, että äi­ti­ris­ki pois­tet­tai­siin ko­ko­naan naisten työn­an­ta­jil­ta ja van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin vihdoin ko­ko­naan yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vak­si"

-
Kuva: Janne Körkkö

Aloitin työurani noin 25 vuotta sitten pesemällä astioita eli tiskarina ravintolassa. Se oli hyvä työ lukiolaiselle. Työssä oppi uutta, näki kättensä jäljen ja työvuorot olivat muutamia tunteja, iltaisin ja viikonloppuisin. Työ oli perheravintolassa, naisvaltaisella alalla.

Kuulin silloin ensimmäisen kerran, kun yrittäjänä toiminut äitini puhui naisten työnantajien kohtaamasta epäkohdasta. Eli siitä, että äitien työnantajat maksavat vanhemmuuden kustannuksia enemmän kuin isien työnantajat. Tämä koskee erityisesti tuhansia mikro- ja pienyrittäjiä sekä naisvaltaisten alojen työnantajia. Tuntui jo silloin, että miten asia voi olla noin epäoikeudenmukainen.

Kyse on työnantajan kantamasta ”äitiriskistä”, jota minimoidaan monella tapaa. Se heikentää naisvaltaisten alojen palkkauskehitystä ja lisää määräaikaisuuksia. Tämä epäreiluus koskettaa lähes kaikkia naisia jossain vaiheessa työuraa. Tähän on tehtävä muutos 2020-luvulla. Nuorillakin naisilla on oikeus useiden pätkätöiden sijaan pidempiin työsuhteisiin ja siihen, että euro on euro.

Äitiriskiä lisää myös se, että 90-luvun jälkeen moni, erityisesti sosiaali- ja terveysalan työnantaja, on vaihtunut julkisesta yksityiseen. Kunnan tai valtion sijaan työnantajana toimii yritys tai järjestö.

Hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksensä uudeksi perhevapaamalliksi. Esityksessä on monia hyviä puolia, kuten pidempi vanhempainvapaa-aika ja perheiden kaipaamia joustoja. Hallituksen malli perhevapaista ei kuitenkaan vieläkään helpota naisten asemaa työmarkkinoilla vaan päinvastoin, se osaltaan nostaa työnantajien vastuuta vanhemmuuden kustannuksista.

"Eri laskelmien mukaan, vauvasta koituvat kulut ovat nykyään äidin työnantajalle noin 12 000-17 500 euroa."
Mari-Leena Talvitie

Naisyrittäjät ja nuoret naiset ansaitsevat toimia, jotka edistävät työmarkkinoiden tasa-arvoa. Se toteutuisi vähentämällä aidosti työnantajan äitiriskiä. On harmittavaa, että Marinin hallituksen esitys ei tunnista tai helpota naisten työnantajien ja naisyrittäjien taakkaa äitiyden rahoitusvastuusta.

Eri laskelmien mukaan, vauvasta koituvat kulut ovat nykyään äidin työnantajalle noin 12 000-17 500 euroa. Ne koostuvat muun muassa raskaudesta johtuvista poissaoloista, vanhempainvapaasta, sijaisen palkkauksesta ja sairaan lapsen hoitovapaasta. Viime eduskuntakaudella teimme pienen korjausliikkeen. Eli vuodesta 2017 alkaen perhevapaalta palaavan äidin työnantajalle on maksettu 2500 euron kertakorvaus. Se on askel oikeaan suuntaan. Reilu ratkaisu olisi se, että ”äitiriski” poistettaisiin kokonaan naisten työnantajilta ja vanhemmuuden kustannukset siirrettäisiin vihdoin kokonaan yhteiskunnan maksettavaksi.

Perhevapaista valtaosan käyttävät äidit. Raskaiden kiintiöiden sijaan perhevapaita olisi muutettava niin, että tuet ja vapaat vastaavat joustavasti perheiden tarpeisiin, kannustavat tasavertaiseen vanhemmuuteen ja huomioivat opiskelun, työn ja yrittäjyyden sekä myös työelämän ulkopuolella olevat. Kahden lapsen äitinä tiedän, että lapsesta ja työ- ja elämäntilanteista johtuen samassakin perheessä voi olla eri aikoina erilaisia tarpeita. Yhteiskunnan ei pidä liikaa määritellä, mikä hoito- tai tukimuoto on missäkin elämäntilanteessa toimivin. Lisäksi perhevapaiden rahoitusvastuu on siirrettävä työnantajilta yhteiskunnalle.

Mari-Leena Talvitie

Kirjoittaja on Kokoomuksen oululainen kansanedustaja.