Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Ase­vel­jet ko­ti­rin­ta­man tukena Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – näin kaa­tu­nei­den ja haa­voit­tu­nei­den omai­sia, so­ta­les­kiä, orpoja ja in­va­li­de­ja au­tet­tiin yh­teis­toi­min

Talvisodan kantavia voimia, yksimielisyytä, uhrimieltä, yhteisvastuuta ja veljeyttä haluttiin vaalia yhteiskunnassa sodan päätyttyäkin.

Kiestingin "asevelitalotehtaalla" 1942 otetussa kuvassa keskellä pudasjärveläinen komppanianvääpeli Pauli Pohjanvesi lähimpine miehineen. Tehtaalla valmistui hirsitaloja kotirintamalle aseveljien tarpeisiin. Pudasjärvellekin niitä pystytettiin paikallisen aseveliyhdistyksen hankkimille tonteille.
Kiestingin "asevelitalotehtaalla" 1942 otetussa kuvassa keskellä pudasjärveläinen komppanianvääpeli Pauli Pohjanvesi lähimpine miehineen. Tehtaalla valmistui hirsitaloja kotirintamalle aseveljien tarpeisiin. Pudasjärvellekin niitä pystytettiin paikallisen aseveliyhdistyksen hankkimille tonteille.
Kuva: Pauli Pohjanvesi

Talvisodan kantavia voimia, yksimielisyytä, uhrimieltä, yhteisvastuuta ja veljeyttä haluttiin vaalia yhteiskunnassa sodan päätyttyäkin.

Kaatuneiden ja haavoittuneiden omaisia, sotaleskiä, orpoja ja invalideja pyrittiin yhteistoimin auttamaan. Sitä varten perustettiin Suomen Aseveljien liitto 4.8.1940.