Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Ar­kis­ton aar­teet: Missä tehdään tie­töi­tä?

Pudasjärvi
Hilturannantien ja Koulutien risteys. Pyöräilijän arvellaan olevan Viikisen Reeta.
-

Tässä tehdään tietöitä. Tunnistaako kukaan aikaa ja paikkaa?

Edelliskerran Arkistojen aarteita -kuvaan saatiin lukuisia vastauksia. Kuvassa oli Hilturannantien ja Koulutien risteys Rimminkankaalla. Koulutie kääntyi oikealle. Edessäpäin oli Pillioja, jolla oli tapana tulvia keväisin. Pyöräilijän arvellaan olevan Viikisen Reeta.