Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Apen vaa­li­tee­mat – miksi olen eh­dol­la?

Aluevaalit

Minä en voi tarjota sinulle makkaraa tai glögiä kauniista teltasta, houkutella vaalibussiin tai seisoa jonkun valovoimaisen politiikon vierellä. Pienet ovat eväät minulla ja KD:lla. Näissä vaaleissa onneksi Kokoomus, RKP ja KD ovat yhteisessä vaaliliitossa. Haluamme vaikuttaa maakunnan ja kotikunnan parhaaksi.

Keväällä Sari Essayah kutsui minua ehdokkaaksi. Lähdin epävarmana mukaan. Pääsin kaupunginvaltuustoon ensi yrittämällä, kiitos rohkeiden äänestäjien. Kuusnolla tuli voitto!

Mitä olen saanut aikaiseksi valtuustossa tai hyvinvointivaliokunnassa? Kaikki on ollut uutta, mutta pikkuhiljaa eteenpäin. Ensikertalaisena kaikkea ei ihan tiedä, mutta hyvin ovat kollegat kestäneet. Ensimmäinen vuosi menee opetteluun. Rohkeasti olen kuitenkin ottanut kantaa eri asioihin ja esittänyt mielipiteitä.

Se minua on ihmetyttänyt, että useat valtuutetut eivät ole koko syksyn aikana puhuneet mitään. Aloitteita olen tehnyt niin hyvinvointivaliokunnassa kuin valtuustossakin.

KD:n tavoitteena on ”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa” otsikoidun vaaliohjelman mukaisesti hyvinvoiva Suomi. Haluamme myös huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, alueellisesta demokratiasta ja pienten kuntien äänen kuulumisesta.

Omat vaaliteemani kiteytyvät sisäiseen yrittäjyyteen (talouteen), hyvinvointialueiden yhteistyöhön ja ehdottomiin terveys-sosiaali- ja pelastustoimen palveluiden tasavertaiseen saamiseen.

Rahankäyttö hyvinvointialueella tulee kasvamaan muun muassa palkkojen harmonisoimisen yhteydessä, joka kyllä edistää tasapuolisuutta ja lisää työmotivaatiota. Näkisin hyvänä, että jokainen työntekijä ajattelisi työpaikkaa ”oman yrityksenä” ns. sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta. Kaikissa toimissa tulisi ajatella, miten tämän voisi tehdä taloudellisemmin, mutta laadukkaasti. Pienistä teoista kasvaa suuri säästö ja näin kansalaisten verotuloja säästyisi. Työntekijöiden tulee saada vaikuttaa omaan tekemiseensä (ideat, uudet työtavat..)

”Laki hyvinvointialueista ei estä yhteistyön tekemistä toisen hyvinvointialueen kanssa.”

KD ei kannata maakuntaveroa, koska se eriarvoistaa hyvinvointialueet. Esimerkiksi jos maakuntavero olisi 1%, niin pienempi hyvinvointialue saisi vähemmän.

Taloudenpidossa tulee tehdä järkeviä kokonaisratkaisuja, jotka kantavat pitkälle. Hallitusohjelman mukaisesti uudistuksen yhtenä tavoitteena on myös kustannusten kasvun hillintä.

Laki hyvinvointialueista ei estä yhteistyön tekemistä toisen hyvinvointialueen kanssa. Pohjois-Pohjanmaa on laaja alue. Jostakin alueen reunalta olisi helpompi päästä hoitoon viereiselle hyvinvointialueelle. Yhteistyötä voisi olla suurissa hankinnoissa tai erikoissairaanhoitoon liittyvissä asioissa.

Kolmanneksi jokaisen ihmisen täytyy päästä käyttämään terveyteen- tai sosiaalisiin palveluihin liittyviä neuvonta- tai hoitopalveluja ehdottomasti.

Mikään keinotekoinen syy ei saa olla esteenä hoitoon pääsylle. Jokainen ihminen on itsessään äärettömän arvokas.

Kannatan palveluseteleiden käyttöä, joilla saadaan yksityinen ja kolmannen sektorin toimijat  mukaan yhteiseen kuvioon. Ennaltaehkäisevään toimintaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska se tuo hyvinvointia elämään ja toisaalta se säästää aikaa ja rahaa potilashuollossa. Meidän ei pidä pelätä tai epäillä, että peruspalvelut siirtyvät jonnekin kauas, koska hyvinvointialueet päättävät itsehallintonsa nojalla rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta.

Rahoituksen on turvattava perustuslain edellyttämällä tavalla riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen.  Pudasjärvi laajana kuntana kaipaa toimivat (väh. 2) ambulanssit.

Liikkuva klinikkabussikaan ei olisi pahitteeksi, mutta näistä asioista päättää tuleva aluevaltuusto.

Ape Nieminenkaupunginvaltuutettu ja aluevaaliehdokas / KD