Vaalikoneet

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jien käyt­töön tou­ko­kuun 19. päivänä

20.04.2021 16:49