KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Taksiala
Taksiyrittäjien tehovalvonnassa löytynyt jo 1,2 miljoonaa ilmoittamattomia tuloja – myyntiä jätetty kirjaamatta ja palkkoja maksamatta, kansainvälisten sovellusten toiminta epäselvää

Tak­si­yrit­tä­jien te­ho­val­von­nas­sa löy­ty­nyt jo 1,2 mil­joo­naa il­moit­ta­mat­to­mia tuloja – myyntiä jätetty kir­jaa­mat­ta ja palk­ko­ja mak­sa­mat­ta, kan­sain­vä­lis­ten so­vel­lus­ten toi­min­ta epä­sel­vää

16.09.2021 09:11
Taksin kattavuus paranee Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärvelläkin vaikuttava Otaxi Kuusamo lähtee yhteistyöhön koko Suomessa toimivan taksintilauspalvelu 02 Taksin kanssa

Taksin kat­ta­vuus paranee Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­vel­lä­kin vai­kut­ta­va Otaxi Kuusamo lähtee yh­teis­työ­hön koko Suo­mes­sa toi­mi­van tak­sin­ti­laus­pal­ve­lu 02 Taksin kanssa

02.01.2021 08:00
Tilaajille