Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

17.09.2023 12:21
Tilaajille
Kesäseuraradio ja striimi suorana Suviseuroista –  Kauhavalle odotetaan saapuvaksi noin 75 000 seuravierasta

Ke­sä­seu­ra­ra­dio ja striimi suorana Su­viseu­rois­ta – Kau­ha­val­le odo­te­taan saa­pu­vak­si noin 75 000 seu­ra­vie­ras­ta

27.06.2023 14:01
Tilaajille
Lentokentästä monipuolinen tapahtumakeskus – Suviseurat väkirikkain tapahtuma Pudasjärvellä 2024 ja 2027

Len­to­ken­täs­tä mo­ni­puo­li­nen ta­pah­tu­ma­kes­kus – Su­vi­seu­rat vä­ki­rik­kain ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­vel­lä 2024 ja 2027

08.05.2023 14:29 1
Tilaajille
Rauhanyhdistys kannustaa perinteiseen avioliittokäsitykseen: "Viime vuosina avioliiton arvostus on yhä vahvemmin äänenpainoin kiistetty. Myös sitoutuminen elinikäiseen miehen ja naisen väliseen avioliittoon on rapautunut"

Rau­han­yh­dis­tys kan­nus­taa pe­rin­tei­seen avio­liit­to­kä­si­tyk­seen: "Viime vuosina avio­lii­ton ar­vos­tus on yhä vah­vem­min ää­nen­pai­noin kiis­tet­ty. Myös si­tou­tu­mi­nen eli­ni­käi­seen miehen ja naisen vä­li­seen avio­liit­toon on ra­pau­tu­nut"

01.07.2021 12:29
Tilaajille
Pudasjärven suviseuroihin valmistaudutaan jo lentokentän alueella – "Virkistysalueen puustolla on nyt hyvin tilaa ja valoa järeytyä kunnon petäjiköksi"

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­du­taan jo len­to­ken­tän alueel­la – "Vir­kis­ty­sa­lueen puus­tol­la on nyt hyvin tilaa ja valoa jä­rey­tyä kunnon pe­tä­ji­kök­si"

19.11.2020 12:00
Tilaajille