Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Avioliitto
"Matti toi minulle kotoaan kahvinkeittimen ja totesi, että josko nyt kahvinkeitto onnistuisi" – Mirja Hautakankaan ja Matti Taivalkosken rakkaustarina sai alkunsa työpaikalta, ja hääkellot soivat Taivalkosken kirkossa heinäkuussa

"Matti toi minulle kotoaan kah­vin­keit­ti­men ja totesi, että josko nyt kah­vin­keit­to on­nis­tui­si" – Mirja Hau­ta­kan­kaan ja Matti Tai­val­kos­ken rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa työ­pai­kal­ta, ja hää­kel­lot soivat Tai­val­kos­ken kir­kos­sa hei­nä­kuus­sa

24.06.2023 15:00
Tilaajille
Rauhanyhdistys kannustaa perinteiseen avioliittokäsitykseen: "Viime vuosina avioliiton arvostus on yhä vahvemmin äänenpainoin kiistetty. Myös sitoutuminen elinikäiseen miehen ja naisen väliseen avioliittoon on rapautunut"

Rau­han­yh­dis­tys kan­nus­taa pe­rin­tei­seen avio­liit­to­kä­si­tyk­seen: "Viime vuosina avio­lii­ton ar­vos­tus on yhä vah­vem­min ää­nen­pai­noin kiis­tet­ty. Myös si­tou­tu­mi­nen eli­ni­käi­seen miehen ja naisen vä­li­seen avio­liit­toon on ra­pau­tu­nut"

01.07.2021 12:29
Tilaajille