Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

seurakuntapastori
Pudasjärven uusi seurakuntapastori Veijo Lohiniva kaipaa maallikoita mukaan seurakuntatyöhön – "Seurakunta on hyvä tuote, joka kaipaa markkinointia"

Pu­das­jär­ven uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Veijo Lo­hi­ni­va kaipaa maal­li­koi­ta mukaan seu­ra­kun­ta­työ­hön – "Seu­ra­kun­ta on hyvä tuote, joka kaipaa mark­ki­noin­tia"

01.04.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntaan palaavalle Oskari Holmströmille joulusta tulee ensimmäisenä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Keniassa on jäänyt erityisesti mieleen

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan pa­laa­val­le Oskari Holm­strö­mil­le jou­lus­ta tulee en­sim­mäi­se­nä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Ke­nias­sa on jäänyt eri­tyi­ses­ti mieleen

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle esitetään seurakuntapastoriksi Raili Suvirantaa – kolmen vuoden pestissä painotus some-viestinnässä ja vapaaehtoistyössä

Tai­val­kos­kel­le esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raili Su­vi­ran­taa – kolmen vuoden pes­tis­sä pai­no­tus so­me-vies­tin­näs­sä ja va­paa­eh­tois­työs­sä

17.04.2021 18:00
Tilaajille
Alkuun parit kulttuurishokit – puoli vuotta seurakuntapastorina on opettanut ”etelänmiehen” Pudasjärven tavoille

Alkuun parit kult­tuu­ri­sho­kit – puoli vuotta seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na on opet­ta­nut ”e­te­län­mie­hen” Pu­das­jär­ven ta­voil­le

23.01.2021 12:00
Tilaajille