Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ryhmäperhepäivähoito
Rakennusvalvonta hyväksyi henkilöstömajan käyttötarkoituksen muutoksen – kaupunginhallitus käsittelee päätöksensä oikaisuvaatimusta

Ra­ken­nus­val­von­ta hy­väk­syi hen­ki­lös­tö­ma­jan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sen – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee pää­tök­sen­sä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

11.12.2023 11:36
Tilaajille
Syötteen ryhmäperhepäivähoidossa sisäilmaongelmia – kaupunginhallitus muutti henkilöstön majan päivähoidon käyttöön

Syöt­teen ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­dos­sa si­sä­il­ma­on­gel­mia – kau­pun­gin­hal­li­tus muutti hen­ki­lös­tön majan päi­vä­hoi­don käyt­töön

15.11.2023 09:25 3
Tilaajille