Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Reisjärven Suviseurat
Suviseurat päättyvät tänään – Kesäseuraradion lähetyksiä voi kuunnella elokuuhun saakka

Su­vi­seu­rat päät­ty­vät tänään – Ke­sä­seu­ra­ra­dion lä­he­tyk­siä voi kuun­nel­la elo­kuu­hun saakka

05.07.2021 11:12
Tilaajille
Suviseurojen yhteisöllisyys säilyy etäajasta huolimatta – 115 vuoden aikana seurat ovat olleet peruutusuhan alla useaan otteeseen

Su­vi­seu­ro­jen yh­tei­söl­li­syys säilyy etä­ajas­ta huo­li­mat­ta – 115 vuoden aikana seurat ovat olleet pe­ruu­tus­uhan alla useaan ot­tee­seen

03.07.2021 10:00
Tilaajille
Vanhoillislestadiolaisten keskusjärjestö julkisti kannanoton kristillisestä avioliitosta: "Kirkkoa rohkaistaan autonomiaan"

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten kes­kus­jär­jes­tö jul­kis­ti kan­nan­oton kris­til­li­ses­tä avio­lii­tos­ta: "Kirk­koa roh­kais­taan au­to­no­miaan"

01.07.2021 13:46
Tilaajille
Reisjärven seuroilla päästään kokeilemaan uutta mobiilisovellusta – Suviseurat järjestetään tänäkin vuonna virtuaalisesti

Reis­jär­ven seu­roil­la pääs­tään ko­kei­le­maan uutta mo­bii­li­so­vel­lus­ta – Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänäkin vuonna vir­tuaa­li­ses­ti

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Suviseurat radiossa ja verkossa jo toisen kerran peräkkäin – "Tämän mittaluokan väkimäärällä suviseurakentälle kokoontuminen on sula mahdottomuus"

Su­vi­seu­rat ra­dios­sa ja ver­kos­sa jo toisen kerran pe­räk­käin – "Tämän mit­ta­luo­kan vä­ki­mää­räl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­le ko­koon­tu­mi­nen on sula mah­dot­to­muus"

25.06.2021 10:00
Tilaajille