Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Mikko Tiirola
Uusiutuvilla kohti ilmastoriihtä – "Jotta metsien aktiivista hoitoa ja käyttöä voidaan lisätä, esitämme alempiasteisen tieverkon rahoituksen reilua lisäämistä. Koillismaalla tämä tarve näkyy tänä syksynä, kun Paula-myrskyn jälkiä korjataan"
Kolumni

Uu­siu­tu­vil­la kohti il­mas­to­riih­tä – "Jotta metsien ak­tii­vis­ta hoitoa ja käyttöä voidaan lisätä, esi­täm­me alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon ra­hoi­tuk­sen reilua li­sää­mis­tä. Koil­lis­maal­la tämä tarve näkyy tänä syk­sy­nä, kun Pau­la-myrs­kyn jälkiä kor­ja­taan"

03.09.2021 08:32
Mikko Tiirola kolumni: Taalaksen kirja
Kolumni

Mikko Tiirola ko­lum­ni: Taa­lak­sen kirja

28.05.2021 09:00
Lajikato voi kiihtyä metsien käyttöä rajoittamalla – Mennäänkö lisääntyvään sääntelyyn vai uskotaanko edelleen vapaaehtoisuuden voimaan?
Kolumni

La­ji­ka­to voi kiihtyä metsien käyttöä ra­joit­ta­mal­la – Men­nään­kö li­sään­ty­vään sään­te­lyyn vai us­ko­taan­ko edel­leen va­paa­eh­toi­suu­den voi­maan?

07.04.2021 15:15
Metsien virkistysarvoista tuloja metsänomistajille! – Tämän takia Koillismaalla olisi erinomaiset mahdollisuudet lähteä ladunaukaisijaksi virkistysarvokaupalle
Kolumni

Metsien vir­kis­tys­ar­vois­ta tuloja met­sä­no­mis­ta­jil­le! – Tämän takia Koil­lis­maal­la olisi erin­omai­set mah­dol­li­suu­det lähteä la­dun­au­kai­si­jak­si vir­kis­tys­ar­vo­kau­pal­le

16.09.2020 05:00 1