Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Merilohi
Merilohien ja -taimenien poikasia istutetaan Iijokeen – Istutusten onnistumista seurataan sähkökalastuksilla

Me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia is­tu­te­taan Ii­jo­keen – Is­tu­tus­ten on­nis­tu­mis­ta seu­ra­taan säh­kö­ka­las­tuk­sil­la

24.05.2023 10:23
Tilaajille
Vastakuoriutuneita taimenia Loukusan- ja Pärjänjokeen – Iijoelle kaikkiaan yli puoli miljoona merilohen ja -taimenen poikasta

Vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta tai­me­nia Lou­ku­san- ja Pär­jän­jo­keen – Ii­joel­le kaik­kiaan yli puoli mil­joo­na me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen poi­kas­ta

03.06.2021 14:52
Tilaajille