Lastenkulttuuri
Kulttuurirahasto jakaa yli puoli miljoonaa Pohjois-Pohjanmaalle – apurahojen haku menossa parasta aikaa

Kult­tuu­ri­ra­has­to jakaa yli puoli mil­joo­naa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – apu­ra­ho­jen haku menossa parasta aikaa

12.01.2017 06:00