SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Kehitystyö
Auvo Turpeinen: Olkaamme ylpeitä Pudasjärveläisiä – "Täällä tekemisen kulttuuriin on kuulunut, että tehty työ puhukoon puolestaan, ja itsensä esille nostaminen on lähennellyt leuhkimista"
Kolumni

Auvo Tur­pei­nen: Ol­kaam­me ylpeitä Pu­das­jär­ve­läi­siä – "Täällä te­ke­mi­sen kult­tuu­riin on kuu­lu­nut, että tehty työ pu­hu­koon puo­les­taan, ja itsensä esille nos­ta­mi­nen on lä­hen­nel­lyt leuh­ki­mis­ta"

29.10.2021 04:00