Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Jaurakkajärvi
Pudasjärven Korpisen asukkaat kampeavat pessimismiä vastaan yhteisvoimin – kylätalkkarit auttavat arjessa ja kylätalolle kokoonnutaan virkistyspäiville

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sen asuk­kaat kam­pea­vat pes­si­mis­miä vastaan yh­teis­voi­min – ky­lä­talk­ka­rit aut­ta­vat arjessa ja ky­lä­ta­lol­le ko­koon­nu­taan vir­kis­tys­päi­vil­le

04.10.2023 15:00
Tilaajille
Latitude jättänyt neljä uutta malminetsintälupahakemusta Jaurakkajärvelle – uusien hakemusten myötä yhtiöllä on nyt yhteensä 45,12 neliökilometrin hakemukset Pudasjärvellä

La­ti­tu­de jät­tä­nyt neljä uutta mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus­ta Jau­rak­ka­jär­vel­le – uusien ha­ke­mus­ten myötä yh­tiöl­lä on nyt yh­teen­sä 45,12 ne­liö­ki­lo­met­rin ha­ke­muk­set Pu­das­jär­vel­lä

10.05.2023 10:27
Tilaajille
Harvojen tuntema polku vie tunnelmalliselle autiosaunalle – Onko Kupson Kutsu paras kyläyhdistyksen ylläpitämä retkeilyreitti Suomessa?

Har­vo­jen tuntema polku vie tun­nel­mal­li­sel­le au­tio­sau­nal­le – Onko Kupson Kutsu paras ky­lä­yh­dis­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mä ret­kei­ly­reit­ti Suo­mes­sa?

17.12.2022 12:00
Tilaajille
Paula-myrskyn tuhot teettivät ennakoimattomia töitä, mutta viimein Kupson kutsulla on juhlan aika – kunnostetun retkeilyreitistön avajaisia vietetään lauantaina ja sauna lämpenee

Pau­la-myrs­kyn tuhot teet­ti­vät en­na­koi­mat­to­mia töitä, mutta viimein Kupson kut­sul­la on juhlan aika – kun­nos­te­tun ret­kei­ly­rei­tis­tön ava­jai­sia vie­te­tään lauan­tai­na ja sauna läm­pe­nee

16.09.2022 12:42
Tilaajille
"Työ oli melkein valmis, kun Paula pyyhkäisi polun lähes kulkemattomaan kuntoon" – Myrskyvauriot korjattu Kupson kutsulta

"Työ oli melkein valmis, kun Paula pyyh­käi­si polun lähes kul­ke­mat­to­maan kun­toon" – Myrs­ky­vau­riot kor­jat­tu Kupson kut­sul­ta

03.07.2022 09:00
Tilaajille
Vedenpinnat edelleen tulvakorkeuksissa Pudasjärvellä – ennustetaan kääntyvän laskuun viikonloppuna

Ve­den­pin­nat edel­leen tul­va­kor­keuk­sis­sa Pu­das­jär­vel­lä – en­nus­te­taan kään­ty­vän laskuun vii­kon­lop­pu­na

06.11.2020 11:36
Tilaajille
Kupson kutsun kunnostus alkoi Jaurakkavaaralla – talkootyöt riittää kaikille halukkaille

Kupson kutsun kun­nos­tus alkoi Jau­rak­ka­vaa­ral­la – tal­koo­työt riittää kai­kil­le ha­luk­kail­le

15.06.2020 10:10