Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Isyyslaki
Isyyslain korjaamisella kiire: "Nykyinen isyyslaki on johtanut tilanteisiin, jotka eivät palvele lapsen kokonaisetua eivätkä ole kaikissa tilanteissa miehille oikeudenmukaisia", kirjoittaa kansanedustaja
Kolumni

Isyys­lain kor­jaa­mi­sel­la kiire: "Ny­kyi­nen isyys­la­ki on joh­ta­nut ti­lan­tei­siin, jotka eivät palvele lapsen ko­ko­nais­etua eivätkä ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mie­hil­le oi­keu­den­mu­kai­sia", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja

09.09.2021 04:00