Hiihto
Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

Korona tuo vä­li­vuo­den – pe­rin­tei­käs­tä Rajalta rajalle -hiih­toa ei jär­jes­te­tä ensi maa­lis­kuus­sa

25.09.2020 09:31
Pintamolainen Teijo Iinatti ylsi kärkipäähän, jäsentenvälinen voitto lämmitti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mestaruuden yksilösarjassa

Pin­ta­mo­lai­nen Teijo Iinatti ylsi kär­ki­pää­hän, jä­sen­ten­vä­li­nen voitto läm­mit­ti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mes­ta­ruu­den yk­si­lö­sar­jas­sa

13.02.2019 05:50
Maailmanmestarit selvillä – Jani Ikonen ja Laskuvarjojääkärikilta kovimmat umpihangen halkojat

Maail­man­mes­ta­rit sel­vil­lä – Jani Ikonen ja Las­ku­var­jo­jää­kä­ri­kil­ta ko­vim­mat um­pi­han­gen hal­ko­jat

10.02.2019 21:00
Pehmeää pakkaslunta tarjolla umpihankihiihtäjille MM-kisoihin Pudasjärvelle – neljä kilpailijaa ollut mukana joka kerta

Pehmeää pak­kas­lun­ta tar­jol­la um­pi­han­ki­hiih­tä­jil­le MM-ki­soi­hin Pu­das­jär­vel­le – neljä kil­pai­li­jaa ollut mukana joka kerta

06.02.2019 06:00
Samalla reitillä hiihtäjät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyttäjät ovat Jyrkkäkosken ulkoilualueen kehittämisestä

Samalla rei­til­lä hiih­tä­jät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyt­tä­jät ovat Jyrk­kä­kos­ken ul­koi­lu­alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä

10.01.2019 09:00
Jyrkkäkosken alueen kehittäminen alkuun tunnelilla – myös muita rakentamishankkeita suunnitteilla

Jyrk­kä­kos­ken alueen ke­hit­tä­mi­nen alkuun tun­ne­lil­la – myös muita ra­ken­ta­mis­hank­kei­ta suun­nit­teil­la

07.11.2018 06:00
Taivalvaaralla SM-hiihdot huhtikuussa – mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kisat maaliskuussa

Tai­val­vaa­ral­la SM-hiih­dot huh­ti­kuus­sa – mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn SM-ki­sat maa­lis­kuus­sa

30.10.2017 12:00 0
Pudasjärven kaupungin koulujen hiihtokisat hiihdettiin Kipinässä – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kou­lu­jen hiih­to­ki­sat hiih­det­tiin Ki­pi­näs­sä – katso kaikki tu­lok­set

24.03.2017 09:00 0

Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­jouk­ko kulkee kuuden kunnan alueel­la Suomen poikki

16.03.2017 06:00
Jenna jäi kerrasta koukkuun – tämä ihastuttaa bussiopasta Rajalta rajalle -hiihdossa

Jenna jäi ker­ras­ta kouk­kuun – tämä ihas­tut­taa bus­si­opas­ta Rajalta rajalle -hiih­dos­sa

16.03.2017 06:00
Rajalta rajalle -hiihdon vetovastuu siirtyy Pudasjärvelle – liki 300 hiihtäjää mukana pitkällä ladulla

Rajalta rajalle -hiih­don ve­to­vas­tuu siirtyy Pu­das­jär­vel­le – liki 300 hiih­tä­jää mukana pit­käl­lä ladulla

16.03.2017 06:00
Umpihankihiihdon MM-kisat maalissa: Julkunen ja Laskuvarjomiehet umpisen kovimmat

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­sat maa­lis­sa: Jul­ku­nen ja Las­ku­var­jo­mie­het umpisen ko­vim­mat

13.02.2017 10:00
Minnan kuntalaisaloite toteutui nopeasti – omat polut talvikävelyyn Rajamaan rannassa

Minnan kun­ta­lais­aloi­te to­teu­tui no­peas­ti – omat polut tal­vi­kä­ve­lyyn Ra­ja­maan ran­nas­sa

08.02.2017 06:00
Paavalinpuiston hiihtokausi alkuun – valaistu latu kutsuu kaikenikäisiä

Paa­va­lin­puis­ton hiih­to­kau­si alkuun – va­lais­tu latu kutsuu kai­ken­ikäi­siä

01.02.2017 14:00 0
Kaupunki kunnostaa ja korjaa – laajennusta tulossa latu- ja kuntoilureitistöön

Kau­pun­ki kun­nos­taa ja korjaa – laa­jen­nus­ta tulossa latu- ja kun­toi­lu­rei­tis­töön

01.01.2017 10:00
Latutöitä Syötteellä – luontokeskukselta lähtevän ladun profiili loivemmaksi hiihtäjien pyynnöstä

La­tu­töi­tä Syöt­teel­lä – luon­to­kes­kuk­sel­ta läh­te­vän ladun pro­fii­li loi­vem­mak­si hiih­tä­jien pyyn­nös­tä

14.10.2016 08:00