Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Hiihto
Lunta tehdään Iso-Syötteellä entistä harkitummin – uudenaikaiset pillitykit työntävät lunta selvästi taloudellisemmin kuin vanhan tekniikan puhallintykit

Lunta tehdään Iso-Syöt­teel­lä entistä har­ki­tum­min – uu­den­ai­kai­set pil­li­ty­kit työn­tä­vät lunta sel­väs­ti ta­lou­del­li­sem­min kuin vanhan tek­nii­kan pu­hal­lin­ty­kit

23.11.2022 12:00
Tilaajille
Entinen urakoitsija jatkaa Syötteen laduilla – Työt ovat jo käynnissä ja hiihtämään pääsee

Entinen ura­koit­si­ja jatkaa Syöt­teen la­duil­la – Työt ovat jo käyn­nis­sä ja hiih­tä­mään pääsee

22.11.2022 16:00
Tilaajille
Iso-Syötteen laskettelukausi alkaa lauantaina – hiihtolatu avattu jo maanantaina

Iso-Syöt­teen las­ket­te­lu­kau­si alkaa lauan­tai­na – hiih­to­la­tu avattu jo maa­nan­tai­na

21.11.2022 15:04
Tilaajille
Vappuviikonlopun suoretkellä piti vältellä heikkoja jäitä ja selvittää labyrintti – Harvojen tuntema suojelualue tarjosi vielä yhden mahdollisuuden vapaan hiihtoon

Vap­pu­vii­kon­lo­pun suo­ret­kel­lä piti väl­tel­lä heik­ko­ja jäitä ja sel­vit­tää la­by­rint­ti – Har­vo­jen tuntema suo­je­lu­alue tarjosi vielä yhden mah­dol­li­suu­den vapaan hiih­toon

01.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Sateinen sääennuste säikäytti Syötehiihdossa – Lopulta maaliin sauvoi liki sata hiihtäjää, heistä vähän reilu puolet 50, loput 30 kilometriä

Sa­tei­nen sää­en­nus­te säi­käyt­ti Syö­te­hiih­dos­sa – Lopulta maaliin sauvoi liki sata hiih­tä­jää, heistä vähän reilu puolet 50, loput 30 ki­lo­met­riä

11.04.2022 10:52
Kotiseutuhiihtoa ja -historiaa Sarakylässä – Koko silloista Kekkosen päivämatkaa, Ranuan Kuukasjärveltä Sarajärvelle, ei sentään hiihdetty

Ko­ti­seu­tu­hiih­toa ja -his­to­riaa Sa­ra­ky­läs­sä – Koko sil­lois­ta Kek­ko­sen päi­vä­mat­kaa, Ranuan Kuu­kas­jär­vel­tä Sa­ra­jär­vel­le, ei sentään hiih­det­ty

07.04.2022 11:45
Tilaajille
Koululaiset hiihtivät Pudasjärven kaupunginmestaruuskisat – Katso tulokset

Kou­lu­lai­set hiih­ti­vät Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­mes­ta­ruus­ki­sat – Katso tu­lok­set

24.03.2022 14:57
Tilaajille
Ennätys Sotkajärven Tonnihiihdossa – Kaikkiaan 68 hiihtäjää kartutti kilometrejä Hirvaskosken ympäristön aurinkoisilla laduilla.

Ennätys Sot­ka­jär­ven Ton­ni­hiih­dos­sa – Kaik­kiaan 68 hiih­tä­jää kar­tut­ti ki­lo­met­re­jä Hir­vas­kos­ken ym­pä­ris­tön au­rin­koi­sil­la la­duil­la.

20.03.2022 13:00
Vain kuu puuttui kuutamohiihdosta – Pirkko Luhta tuli hiihtämään Ohtoselle "pyhäsuksilla"

Vain kuu puuttui kuu­ta­mo­hiih­dos­ta – Pirkko Luhta tuli hiih­tä­mään Oh­to­sel­le "py­hä­suk­sil­la"

21.02.2022 17:30
Tilaajille
Koirat aiheuttaneet vaurioita ja vaaratilanteitakin laduilla – liikuntapaikkamestari Heino Ruuskasen mielestä koirat kaikille laduille sallivaa päätöstä voisi jo päivittää

Koirat ai­heut­ta­neet vau­rioi­ta ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta­kin la­duil­la – lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri Heino Ruus­ka­sen mie­les­tä koirat kai­kil­le la­duil­le sal­li­vaa pää­tös­tä voisi jo päi­vit­tää

15.02.2022 14:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hiih­dos­ta hy­vin­voin­tia: "Rimmin latu pal­ve­lee Rimmin ja Mur­sun­saa­ren alueen kun­toi­li­joi­ta siinä missä Si­vak­ka-alueen ladut sen kulman hiih­te­li­jöi­tä"

03.02.2022 04:00
Ohtosen kämpälle järjestetään kuutamohiihto

Ohtosen käm­päl­le jär­jes­te­tään kuu­ta­mo­hiih­to

31.01.2022 22:40
Ensi keväänä yritetään uudestaan – Rajalta rajalle-hiihto jouduttiin perumaan tältäkin vuodelta, periksi ei silti anneta

Ensi keväänä yri­te­tään uu­des­taan – Rajalta ra­jal­le-hiih­to jou­dut­tiin pe­ru­maan täl­tä­kin vuo­del­ta, periksi ei silti anneta

24.01.2022 16:00
Tilaajille
Hökälle hopeaa, Ruuskaselle ja Kinnuselle pronssia – Nuorten SM-hiihdoissa M-23 -vuotiaiden 12 kilometrillä käytiin raivoisa kamppailu mitalisijoista

Hökälle hopeaa, Ruus­ka­sel­le ja Kin­nu­sel­le prons­sia – Nuorten SM-hiih­dois­sa M-23 -vuo­tiai­den 12 ki­lo­met­ril­lä käytiin rai­voi­sa kamp­pai­lu mi­ta­li­si­jois­ta

16.01.2022 13:01
Tilaajille
Koillismaalta 14 hiihtäjää Imatran SM-kisoihin – mukana hiihtäjiä Taivalkosken Metsä-Veikoista

Koil­lis­maal­ta 14 hiih­tä­jää Imatran SM-ki­soi­hin – ­mu­ka­na hiih­tä­jiä Tai­val­kos­ken Met­sä-Vei­kois­ta

06.01.2022 15:00
Tilaajille
Vaikka Paula-myrsky riehui, pysyvät kilpaladut entisellään – Suomen Cupin pisteistä hiihdetään Taivalvaaralla tasan kuukauden kuluttua

Vaikka Pau­la-myrs­ky riehui, pysyvät kil­pa­la­dut en­ti­sel­lään – Suomen Cupin pis­teis­tä hiih­de­tään Tai­val­vaa­ral­la tasan kuu­kau­den ku­lut­tua

21.10.2021 18:16
Tilaajille
Pyöräilijät harmissaan kun reittejä poljetaan kuopille – laduilla ennätysmäärä latupassillisia hiihtäjiä Syötteellä

Pyö­räi­li­jät har­mis­saan kun reit­te­jä pol­je­taan kuo­pil­le – la­duil­la en­nä­tys­mää­rä la­tu­pas­sil­li­sia hiih­tä­jiä Syöt­teel­lä

26.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kevään hiihtosesonki hyvään alkuun Syötteellä – "Täällä on turvallisen tuntuista, on helppo pitää etäisyyttä muihin"

Kevään hiih­to­se­son­ki hyvään alkuun Syöt­teel­lä – "Täällä on tur­val­li­sen tun­tuis­ta, on helppo pitää etäi­syyt­tä muihin"

03.03.2021 13:04
Tilaajille
Syötteellä suunnitellaan säilölumilatua – mahdollistaisi jopa kuuden kilometrin hiihtobaanan

Syöt­teel­lä suun­ni­tel­laan säi­lö­lu­mi­la­tua – mah­dol­lis­tai­si jopa kuuden ki­lo­met­rin hiih­to­baa­nan

27.01.2021 09:22
Tilaajille
Koronatilanne katkaisee pitkän perinteen – Umpihankihiihdon MM-kilpailuja ei kisata Pudasjärvellä vuonna 2021

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

29.12.2020 14:36