Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hiihto
Osa hiihtäjistä hamstraa fluorivoiteita, vaikka ilman myrkkyjäkin pärjäisi – Hiihtokonsultti Aleksi Harjulan mukaan vauhti ei ole ongelma

Osa hiih­tä­jis­tä hamst­raa fluo­ri­voi­tei­ta, vaikka ilman myrk­ky­jä­kin pär­jäi­si – Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan vauhti ei ole ongelma

24.02.2024 11:00
Tilaajille
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 10:52
Tervahiihdoissa koettua ja muisteluja kahden veteraanin SM-hiihtokisoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­va­hiih­dois­sa koettua ja muis­te­lu­ja kahden ve­te­raa­nin SM-hiih­to­ki­sois­ta

30.01.2024 06:00
Tilaajille
Umpihankihiihdon MM-kisojen kisakeskuksena toimii hotelli Pikku-Syöte – kisaan kannattaa harjoitella ajoissa ja ottaa huomioon kisassa käytettävät varusteet

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­so­jen ki­sa­kes­kuk­se­na toimii hotelli Pik­ku-Syö­te – kisaan kan­nat­taa har­joi­tel­la ajoissa ja ottaa huo­mioon kisassa käy­tet­tä­vät va­rus­teet

19.01.2024 12:00
Tilaajille
Maakuntaviesti ja piirinmestaruushiihdot Taivalkosken pääsiäiskisaviikonloppuun

Maa­kun­ta­vies­ti ja pii­rin­mes­ta­ruus­hiih­dot Tai­val­kos­ken pää­siäis­ki­sa­vii­kon­lop­puun

18.01.2024 09:00
Tilaajille
Talvella vaeltaminen vaatii hyvän varustautumisen ja riskeihin valmistautumista – hiihtovaellukseen tarvittavia taitoja harjoitellaan viikonloppuna Syötteellä

Tal­vel­la vael­ta­mi­nen vaatii hyvän va­rus­tau­tu­mi­sen ja ris­kei­hin val­mis­tau­tu­mis­ta – hiih­to­vael­luk­seen tar­vit­ta­via taitoja har­joi­tel­laan vii­kon­lop­pu­na Syöt­teel­lä

06.01.2024 11:00
Tilaajille
Ankarana jatkuva pakkanen siirtää Taivalkosken maakuntaviestin loppiaiselta tulevaisuuteen – Posion Kaamoshiihdot on tarkoitus hiihtää ensi viikolla

An­ka­ra­na jatkuva pak­ka­nen siirtää Tai­val­kos­ken maa­kun­ta­vies­tin lop­piai­sel­ta tu­le­vai­suu­teen – ­Po­sion Kaa­mos­hiih­dot on tar­koi­tus hiihtää ensi vii­kol­la

05.01.2024 18:05
Tilaajille
Umpihankihiihdon MM-kisojen osallistujamäärä näyttää vielä pieneltä – kisa järjestetään perinteiseen tapaan, mutta osallistujia kaivataan lisää

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­so­jen osal­lis­tu­ja­mää­rä näyttää vielä pie­nel­tä – kisa jär­jes­te­tään pe­rin­tei­seen tapaan, mutta osal­lis­tu­jia kai­va­taan lisää

05.01.2024 14:30
Tilaajille
Onko viikonloppuna liian kylmä hiihtokisojen pitämiseen? – Taivalkoskella seuraillaan nyt tarkkaan mihin suuntaan pakkasmittari heilahtaa ja saadaanko maakuntaviesti hiihtää perinteisellä paikallaan loppiaisena

Onko vii­kon­lop­pu­na liian kylmä hiih­to­ki­so­jen pi­tä­mi­seen? – Tai­val­kos­kel­la seu­rail­laan nyt tark­kaan mihin suun­taan pak­kas­mit­ta­ri hei­lah­taa ja saa­daan­ko maa­kun­ta­vies­ti hiihtää pe­rin­tei­sel­lä pai­kal­laan lop­piai­se­na

03.01.2024 08:45
Tilaajille
Kurenalan hiihtolatuja otettu käyttöön – suurin osa keskustaajaman laduista vaatii vielä latukoneen töitä

Ku­re­na­lan hiih­to­la­tu­ja otettu käyt­töön – suurin osa kes­kus­taa­ja­man la­duis­ta vaatii vielä la­tu­ko­neen töitä

29.12.2023 15:00 2
Tilaajille
Syötteen talvireittien kunnostusrahat vähenneet – lisärahoitusta haettiin joulumarkkinoilta

Syöt­teen tal­vi­reit­tien kun­nos­tus­ra­hat vä­hen­neet – li­sä­ra­hoi­tus­ta haet­tiin jou­lu­mark­ki­noil­ta

12.12.2023 15:00
Tilaajille
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Pudasjärvellä

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Pu­das­jär­vel­lä

30.11.2023 17:15
Tilaajille
Ensi vuoden Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – syynä Syötteen majoitusongelmat

Ensi vuoden Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – syynä Syöt­teen ma­joi­tus­on­gel­mat

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Iso-Syötteellä ensimmäiset rinteet avattiin poikkeuksellisen ajoissa – myös ensilumenlatu kunnossa: "Ei paljon muualla Suomessa pääse vielä hiihtämään"

Iso-Syöt­teel­lä en­sim­mäi­set rinteet avat­tiin poik­keuk­sel­li­sen ajoissa – myös en­si­lu­men­la­tu kun­nos­sa: "Ei paljon muualla Suo­mes­sa pääse vielä hiih­tä­mään"

03.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Luppoveden ensilumenlatu valmis sivakoijille – latupooli ryhtyy myymään kausitarraa

Lup­po­ve­den en­si­lu­men­la­tu valmis si­va­koi­jil­le – la­tu­poo­li ryhtyy myymään kau­si­tar­raa

08.11.2023 15:49
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 05:00
Tilaajille
Hiihtämään pääsee Pudasjärvellä ensimmäisenä Luppovedellä – marraskuulle odotetaan pakkaskausia

Hiih­tä­mään pääsee Pu­das­jär­vel­lä en­sim­mäi­se­nä Lup­po­ve­del­lä – mar­ras­kuul­le odo­te­taan pak­kas­kau­sia

17.10.2023 09:27 1
Tilaajille
Heikki Paukkeri on neljän lajin harrastaja – intoa urheiluun riittää edelleen, vuosien saatossa maratoneja on kertynyt 205

Heikki Pauk­ke­ri on neljän lajin har­ras­ta­ja – intoa ur­hei­luun riittää edel­leen, vuosien saa­tos­sa ma­ra­to­ne­ja on ker­ty­nyt 205

30.06.2023 08:00
Tilaajille
Kuusamolaiset ja taivalkoskelaiset kahmivat ykkössijat Koillismaan koulujen hiihtokisoissa

Kuu­sa­mo­lai­set ja tai­val­kos­ke­lai­set kah­mi­vat yk­kös­si­jat Koil­lis­maan kou­lu­jen hiih­to­ki­sois­sa

29.03.2023 10:55
Tilaajille
Kuka keksi ”kuokan" ja "Mogrenin”? – Teuvo muistelee, kuinka sukset olivat ainoa talviaikainen kulkuneuvo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka keksi ”kuo­kan" ja "Mog­re­nin”? – Teuvo muis­te­lee, kuinka sukset olivat ainoa tal­vi­ai­kai­nen kul­ku­neu­vo

24.03.2023 16:21
Tilaajille