Etäopiskelu
Helsingin yliopiston lehtori, dosentti Jari Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Hel­sin­gin yli­opis­ton leh­to­ri, do­sent­ti Jari Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­to­eh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

20.11.2020 09:52
Tilaajille