Ennakkoäänestäminen

Hie­nois­ta laskua ää­nes­tys­in­nos­sa tiis­tai­na – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus edel­leen koko maan kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

02.06.2021 12:00
Tilaajille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi – kau­pun­gin­ta­lol­la näkyi paljon ää­nes­tä­jiä ja reilut tur­va­vä­lit

26.05.2021 13:28
Tilaajille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na –Miltä jär­jes­te­lyt näyt­tä­vät, ja saako ka­ran­tee­nis­sa oleva ää­nes­tää ul­koää­nes­tys­pai­kal­la?

25.05.2021 19:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­pai­kat pää­tet­tiin tois­ta­mi­seen – kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­koon voi ää­nes­tää kahden viikon aikana

09.04.2021 16:33
Tilaajille