Ambulanssi

Panuman ris­teyk­sen lähellä kahden hen­ki­lö­au­ton kolari per­jan­tai­na – au­tois­sa yh­teen­sä seit­se­män hen­ki­löä, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

15.12.2018 09:00

Ouluun mat­kal­la ollut am­bu­lans­si törmäsi hirveen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

20.10.2017 16:00