SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

ajoneuvot
Kuukausi
Hävittäjiä tankataan ilmassa Pudasjärven yllä – vuonna 2015 vastaavassa harjoituksessa jouduttiin pudottamaan outo esine posiolaisjängälle

Hä­vit­tä­jiä tan­ka­taan ilmassa Pu­das­jär­ven yllä – vuonna 2015 vas­taa­vas­sa har­joi­tuk­ses­sa jou­dut­tiin pu­dot­ta­maan outo esine po­sio­lais­jän­gäl­le

24.01.2022 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hankkii osamaksulla käytetyn Volkswagenin korvaamaan vanhan auton, jota ei kannata enää korjata

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hankkii osa­mak­sul­la käy­te­tyn Volks­wa­ge­nin kor­vaa­maan vanhan auton, jota ei kannata enää korjata

19.01.2022 17:02
Tilaajille
Yli 200 liikennekuoleman synkkä trendi jatkuu – "Tavoite puolittaa liikennekuolemat  muuttumassa entistä haastavammaksi"

Yli 200 lii­ken­ne­kuo­le­man synkkä trendi jatkuu – "Ta­voi­te puo­lit­taa lii­ken­ne­kuo­le­mat muut­tu­mas­sa entistä haas­ta­vam­mak­si"

19.01.2022 16:00
Tilaajille
Polttoaineet kipurajalla – dieselin litrahinta paikoin jo kahdessa eurossa
Kolumni

Polt­to­ai­neet ki­pu­ra­jal­la – ­die­se­lin lit­ra­hin­ta paikoin jo kah­des­sa eurossa

14.01.2022 04:00
Ajokortti maksuttomaksi: " Inssiajon keskittäminen vain muutamaan isompaan kaupunkiin vaarantaisi nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet ajokokeen suorittamiseen ja lisäisi autokoulujen ja perheiden kustannuksia"
Kolumni

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si: " Ins­si­ajon kes­kit­tä­mi­nen vain muu­ta­maan isom­paan kau­pun­kiin vaa­ran­tai­si nuorten yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­seen ja lisäisi au­to­kou­lu­jen ja per­hei­den kus­tan­nuk­sia"

13.01.2022 14:00
Pudasjärveläinen murskelavainnovaatio nopeuttaa metsäteiden kunnostusta roimasti – keksinnön tehnyt Sampo Puurunen näkee laitteella ison potentiaalin

Pu­das­jär­ve­läi­nen murs­ke­la­va­in­no­vaa­tio no­peut­taa met­sä­tei­den kun­nos­tus­ta roi­mas­ti – kek­sin­nön tehnyt Sampo Puu­ru­nen näkee lait­teel­la ison po­ten­tiaa­lin

29.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuljetus Sampo Puurusen murskelavakeksintö tositoimissa

Kul­je­tus Sampo Puu­ru­sen murs­ke­la­va­kek­sin­tö to­si­toi­mis­sa

28.12.2021 22:25
Tilaajille
Vanhemmat
Talvikeleillä on tärkeää huolehtia näkyvyydestä – auton esilämmitys nopeuttaa tuulilasin sulamista

Tal­vi­ke­leil­lä on tärkeää huo­leh­tia nä­ky­vyy­des­tä – auton esi­läm­mi­tys no­peut­taa tuu­li­la­sin su­la­mis­ta

01.12.2021 16:00
Markku Laatikainen ajoi mopolla pöpelikköön ja sai idean – sähköpotkukelkka on yrittäjän uusin innovaatio

Markku Laa­ti­kai­nen ajoi mopolla pö­pe­lik­köön ja sai idean – säh­kö­pot­ku­kelk­ka on yrit­tä­jän uusin in­no­vaa­tio

19.11.2021 08:02 1
Tilaajille
Ovatko autosi ajovalot kunnossa? Valojen kunto ja toiminta on tarkistettava aika ajoin

Ovatko autosi ajo­va­lot kun­nos­sa? Valojen kunto ja toi­min­ta on tar­kis­tet­ta­va aika ajoin

28.10.2021 18:00
Tilaajille
Suomen kalleinta bensaa – Koillismaan Osuuskaupan ABC-asemien liiketoimintajohtaja Tuija Heikkinen: "Hinnat hirvittävät, saapa nähdä, milloin hinnat alkavat kakkosella

Suomen kal­lein­ta bensaa – Koil­lis­maan Osuus­kau­pan ABC-ase­mien lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Tuija Heik­ki­nen: "Hinnat hir­vit­tä­vät, saapa nähdä, milloin hinnat alkavat kak­ko­sel­la

19.10.2021 16:24
Tilaajille
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Oulun poliisilaitoksen alueella: Saldona ajo- ja lepoaikarikkomuksia, ylikuormia ja epäkunnossa olevia ajoneuvoja

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: Saldona ajo- ja le­poai­ka­rik­ko­muk­sia, yli­kuor­mia ja epä­kun­nos­sa olevia ajo­neu­vo­ja

18.10.2021 19:18
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

14.10.2021 12:00
Tilaajille
Rekan hytin sisus voi olla melkoinen katseenvangitsija – paikallinen Koskitraktorin Verhoomo tekee verhoilua myös ajoneuvoihin

Rekan hytin sisus voi olla mel­koi­nen kat­seen­van­git­si­ja – pai­kal­li­nen Kos­ki­trak­to­rin Ver­hoo­mo tekee ver­hoi­lua myös ajo­neu­voi­hin

15.09.2021 14:00
Tilaajille
Iso-Syötteellä järjestettiin Suomen pohjoisin rekkatapahtuma – paikan päälle kerääntyi yli 140 maantien hirmua

Iso-Syöt­teel­lä jär­jes­tet­tiin Suomen poh­joi­sin rek­ka­ta­pah­tu­ma – paikan päälle ke­rään­tyi yli 140 maan­tien hirmua

14.09.2021 16:11
Tilaajille
Liikenne ja autot: Sähkö vie sutjakkaasti – "Kun auton saa liikkeelle, käytännössä ei ole enää merkitystä millä se kulkee"

Lii­ken­ne ja autot: Sähkö vie sut­jak­kaas­ti – "Kun auton saa liik­keel­le, käy­tän­nös­sä ei ole enää mer­ki­tys­tä millä se kulkee"

10.09.2021 21:00
Tilaajille
Iso-Syötteelle kokoontuu ensi viikonloppuna yli sata rekkaa – Truck Weekend-tapahtumassa pääsee ihastelemaan raskaankaluston loistoa

Iso-Syöt­teel­le ko­koon­tuu ensi vii­kon­lop­pu­na yli sata rekkaa – Truck Wee­kend-ta­pah­tu­mas­sa pääsee ihas­te­le­maan ras­kaan­ka­lus­ton loistoa

08.09.2021 16:41
Tilaajille
Onko minun pakko hankkia auto?
Kolumni

Onko minun pakko hankkia auto?

31.07.2021 08:00
Zetorit röpisivät Pudasjärvellä

Zetorit rö­pi­si­vät Pu­das­jär­vel­lä

29.07.2021 13:40
Tilaajille
Zetor-marssi Pudasjärvellä

Ze­tor-mars­si Pu­das­jär­vel­lä

29.07.2021 13:37