Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

ajoneuvot
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Truck Weekend järjestetään Iso-Syötteellä neljättä kertaa – järjestäjät ovat valmistautuneet suureen kävijämäärään

Truck Weekend jär­jes­te­tään Iso-Syöt­teel­lä nel­jät­tä kertaa – jär­jes­tä­jät ovat val­mis­tau­tu­neet suureen kä­vi­jä­mää­rään

03.09.2023 12:00
Tilaajille
Sulkuviivan kohdalla ei saa ohittaa edes hitaita maatalouskoneita

Sul­ku­vii­van koh­dal­la ei saa ohittaa edes hitaita maa­ta­lous­ko­nei­ta

17.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulun poliisi näkee vakuuttamattomia autoja liikenteessä päivittäin – Seurauksena virkavalta vie kilvet, maksettavaa voi tulla tuhansia euroja

Oulun poliisi näkee va­kuut­ta­mat­to­mia autoja lii­ken­tees­sä päi­vit­täin – Seu­rauk­se­na vir­ka­val­ta vie kilvet, mak­set­ta­vaa voi tulla tu­han­sia euroja

04.08.2023 12:14
Tilaajille
Aiemmin auton varaosa saapui päivissä, nyt odotus voi kestää kuukausia – Ukrainan sota aiheuttaa kuljetusvaikeuksia ja raaka-ainepulaa

Aiemmin auton varaosa saapui päi­vis­sä, nyt odotus voi kestää kuu­kau­sia – Uk­rai­nan sota ai­heut­taa kul­je­tus­vai­keuk­sia ja raa­ka-ai­ne­pu­laa

26.07.2023 05:00
Tilaajille
Moottorin pärinää ja hurjia temppuja – Crazy Drivers Stuntshow toi Suomen suurimman monsteriauton Pudasjärvelle

Moot­to­rin pärinää ja hurjia temp­pu­ja – Crazy Drivers Stun­tshow toi Suomen suu­rim­man mons­te­riau­ton Pu­das­jär­vel­le

30.06.2023 15:35
Tilaajille
Kaupunki riipii säästöjä kokoon Pudasjärvellä – Kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia, säästölista paljastettiin valtuuston kokouksessa.

Kau­pun­ki riipii sääs­tö­jä kokoon Pu­das­jär­vel­lä – Kuluvan vuoden ta­lous­ar­vioon muu­tok­sia, sääs­tö­lis­ta pal­jas­tet­tiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

22.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Hyppy boudoir-valokuvaukseen kuljetti Maija Tauriaisen Miss Hot Rod-finaaliin – taivalkoskelaissyntyinen nainen edustaa yksin Pohjois-Suomea

Hyppy bou­doir-va­lo­ku­vauk­seen kul­jet­ti Maija Tau­riai­sen Miss Hot Rod-fi­naa­liin – ­tai­val­kos­ke­lais­syn­tyi­nen nainen edustaa yksin Poh­jois-Suo­mea

08.04.2023 15:00
Tilaajille
Sähkökelkat tuotantoon syksyllä – safarifirmoille suunnitellulla menopelillä pääsee pisimmillään noin 50 kilometriä

Säh­kö­kel­kat tuo­tan­toon syk­syl­lä – sa­fa­ri­fir­moil­le suun­ni­tel­lul­la me­no­pe­lil­lä pääsee pi­sim­mil­lään noin 50 ki­lo­met­riä

07.04.2023 15:00
Tilaajille
Kuusamon ja Oulun välille halutaan kolme ohituskaistaa lisää – Väylävirastolle lähtevä tiukkasanainen lausunto perää turvallisuutta monelta kantilta: "Huoltovarmuus sanomattakin selvää"

Kuu­sa­mon ja Oulun välille ha­lu­taan kolme ohi­tus­kais­taa lisää – Väy­lä­vi­ras­tol­le lähtevä tiuk­ka­sa­nai­nen lau­sun­to perää tur­val­li­suut­ta monelta kan­til­ta: "Huol­to­var­muus sa­no­mat­ta­kin selvää"

28.02.2023 12:00
Tilaajille
Tukkirekka ja koululaisbussi kolaroivat Taivalkoskella – muutama lapsi sai lieviä vammoja: tilannetta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena

Tuk­ki­rek­ka ja kou­lu­lais­bus­si ko­la­roi­vat Tai­val­kos­kel­la – ­muu­ta­ma lapsi sai lieviä vam­mo­ja: ti­lan­net­ta tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na

27.02.2023 19:26
Tilaajille
Vanhaa pitää korjata enemmän – Taivalkoskella ajetaan Pohjois-Pohjanmaan vanhimmilla autoilla, Pudasjärvellä vähän uudemmilla

Vanhaa pitää korjata enemmän – Tai­val­kos­kel­la ajetaan Poh­jois-Poh­jan­maan van­him­mil­la au­toil­la, Pu­das­jär­vel­lä vähän uu­dem­mil­la

15.11.2022 13:26
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

26.10.2022 09:45
Tilaajille
Uudet autot vähissä Pudasjärvellä – tämä on niistä suosituin automerkki

Uudet autot vähissä Pu­das­jär­vel­lä – tämä on niistä suo­si­tuin au­to­merk­ki

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Pohjoisen teiden kunto on myös turvallisuuskysymys – Syötteellä kokoontuneelta kuljetusalan väeltä lähti monenlaista viestiä päättäjille

Poh­joi­sen teiden kunto on myös tur­val­li­suus­ky­sy­mys – Syöt­teel­lä ko­koon­tu­neel­ta kul­je­tus­alan väeltä lähti mo­nen­lais­ta viestiä päät­tä­jil­le

12.09.2022 15:52
Tilaajille
Isot autot valtasivat Syötteen – tunturin tyvellä 184 kuormuria ja runsaasti katselijoita paikalla, katso kuvat ja video

Isot autot val­ta­si­vat Syöt­teen – tun­tu­rin tyvellä 184 kuor­mu­ria ja run­saas­ti kat­se­li­joi­ta pai­kal­la, katso kuvat ja video

12.09.2022 10:39
Tilaajille
Tunnelmia Iso-Syöte Truck Weekend 2022 -tapahtumasta – näin tööttää rekan töötti

Tun­nel­mia Iso-Syö­te Truck Weekend 2022 -ta­pah­tu­mas­ta – näin tööttää rekan töötti

12.09.2022 10:20
Tilaajille
Hirvikolarin riski kasvaa syyspimeällä metsästyksen ja hirven kiima-ajan alettua – lähes kolmannes onnettomuuksista tapahtuu syys-lokakuussa

Hir­vi­ko­la­rin riski kasvaa syys­pi­meäl­lä met­säs­tyk­sen ja hirven kii­ma-ajan alettua – lähes kol­man­nes on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu syys-lo­ka­kuus­sa

26.08.2022 06:00
Tilaajille