Yk­sin­yrit­tä­jän ko­ro­na­tu­ki­ra­haa on vielä hyvin jäl­jel­lä Pu­das­jär­vel­lä – ha­ku­eh­to­ja on muu­tet­tu 2 000 euron avus­tuk­sen saa­mi­sek­si

Iijokiseutu

Pudasjärven Kehitys Oy:sta kerrotaan, että kaupungille on tullut tasaiseen tahtiin hakemuksia yksiyrittäjien tuesta. Päätöksiä tukirahan jakamisesta tehdään viikottain.

Kehitysyhtiö kannustaa edelleen yksinyrittäjiä hakemaan ja hyödyntämään 2 000 euron suuruista yksinyrittäjän tukea.

Tähän mennessä tukea on hakenut alle 40 yrittäjää, joten tukirahaa on Pudasjärvellä vielä hyvin jäljellä.

Yhteensä kyseistä tukea on Pudasjärvellä jaossa reilut 290 000 euroa.

Hakuaikaa on elokuun loppuun asti. Hakulomake ja -ohjeet löytyvät Pudasjärven kaupungin kotisivuilta tästä linkistä.

Hakemuksia käsittelee Pudasjärven Kehitys Oy. Tukipäätökset ja tuen maksatukset tehdään kaupungin toimesta.

Hakemuksen nopeaa käsittelyä auttaa se, että hakemus on täytetty ohjeiden mukaisesti ja kaikki vaaditut liitteet on toimitettu samassa yhteydessä kaupungin kirjaamoon.

Mikäli hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja tai lisädokumentteja, Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityskehittäjät ovat suoraan yhteydessä hakijaan.

– Yrittäjät ovat kokeneet kriisituen hakemisen helpoksi ja nopeaksi. Saatu tuki on luonnollisesti otettu ilolla vastaan. Yritysneuvonnan osalta huomaa, että paikkakunnan yrittäjät ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan ja tuen hakemisen kynnys on korkea.

Pudasjärven Kehitys Oy:n kehittämistiimi korostaa, että niillä yrittäjillä, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut, on oikeus hakea tukea.

Nyt myös eläkeläisille voidaan myöntää yksinyrittäjän tukea. Työ- ja elinkeinoministeriö tarkensi huhtikuun lopussa yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistustaan. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot.

Aiemmin eläketuloja saavalle hakijalle ei voitu myöntää yksinyrittäjän tukea.

Ohjeistukseen on tehty samalla myös muita päivityksiä, joista saa lisätietoa tästä linkistä.