Yh­teis­ha­ku kor­kea­kou­lui­hin me­neil­lään nor­maa­lis­ti – Oulun yli­opis­tos­sa haet­ta­va­na 2 374 aloi­tus­paik­kaa

Iijokiseutu

Yhteishaku yliopistoihin ja korkeakouluihin alkoi keskiviikkona 18.3. tavalliseen tapaan koronaviruksesta huolimatta. Hakuaikaa on 1.4. saakka.

Oulun yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on yhteishaussa haettavana 2 374 aloituspaikkaa. Opiskelupaikkoja on tarjolla kaikilla yliopiston koulutusaloilla.

Uutena hakukohteena on mukana terveystieteiden kandidaattiohjelma ja haettavana on ICT-alan opiskelijapaikkoja peräti 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Alan sisäänotto nousee 300 opiskelijaan.

Uutta on myös se, pääosa uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Niihin perustuvia valintoja on Oulussa ollut jo pitkään, mutta nyt käytäntö laajenee kattamaan yliopiston kaikki alat.

Tavoitteena on, että valituista hakijoista noin 70 prosenttia olisi ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja osa kasvatusalan hakukohteista, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin joka tapauksessa soveltuvuuskokeilla. Valintakokeet pyritään järjestämään tänä keväänä koronaepidemiasta huolimatta.

Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti. Tavoitteena estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa ja turvata vuoden 2020 opiskelijavalinnat.

Ammattikorkeakoulut ovat peruneet kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät Suomessa järjestettävät valintakokeet. Valintakokeiden sijaan ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalintaa ja valintatatehtäviä valitessaan opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen.