Pääkirjoitus

Vuosi 2020 on täällä – nyt on aika toimia niin, etä uusi vuosikymmen on meille iloinen

Näin sitä hurautettiin uudelle vuosikymmenelle – vuosi 2020 on täällä.

1920-luvusta puhutaan usein iloisena vuosikymmenenä, jolloin Suomi muun läntisen maailman mukana uudistui voimakkaasti. Elintaso nousi, monenlainen viihdekulttuuri kehittyi, elämäntapa modernisoitui ja uudet keksinnöt vakiinnuttivat asemansa arjen helpottajina. Olemmeko nyt samanlaisen vaiheen kynnyksellä? Oletettavasti.

Vaikka monin tavoin elämme täällä Pudasjärvellä maaseudun rauhassa, emme ole irrallaan ympäröivästä maailmasta. Se tarkoittaa sitä, että monet kehityksen suuntaukset vaikuttavat myös meidän elämäämme – usein myönteisellä tavalla.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran luoma Megatrendit 2020 -katsaus luo kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin suomalaisten pitäisi keskittyä tulevina vuosina. Sitra nostaa esille viisi kehityskulkua sekä niiden väliset jännitteet ja kytkökset: ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, verkostomainen valta voimistuu, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, talous etsii suuntaa sekä teknologia sulautuu kaikkeen.

Megatrendit saattavat äkkiseltään mennä yli hilseen, mutta lähempi tarkastelu paljastaa meidän olevan etujoukoissa jo monessa kehityksen linjassa: Luonnosta ammentavana kuntana voimme kantaa kortemme kekoon ilmastonmuutoksen kampittamisessa ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Verkostomainen valta on täällä jo tuttu käsite ja sitä tulee entisestään edistää. Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen ovat Pudasjärvellä erittäin ajankohtaisia teemoja. Talouden suuntaa etsitään täälläkin. Myös me olemme käytännössä saaneet todistaa, kuinka teknologia sulautuu kaikkeen ja tietoverkot ovat entistä tärkeämpiä. Näiden teemojen äärellä meillä on syytä ottaa askeleita sanoista tekoihin.

Vuosiluvun vaihtuminen tarkoittaa uuden sivun kääntämistä, muutosta, jonka toimeenpaneva voima olet sinä itse. Nyt on aika siirtää hyvät aikeet käytäntöön ja toimia niin, että uusi vuosikymmen on meille iloinen. Onnea uuteen vuosikymmeneen!