VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

SYÖTE: Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tilaajille

Viisi ky­lä­kaup­paa sai tukea Pu­das­jär­vel­lä – ­Mi­nis­te­ri Leppä: "Tuki voi par­haim­mil­laan roh­kais­ta uutta yrit­tä­jää jat­ka­maan tätä maa­seu­dun elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää teh­tä­vää"

Pudasjärvi

Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea kaikkiaan 174 kyläkaupalle ja myymäläautolle. Tuki on lähes 11 000 euroa kauppaa kohden ja myymäläautopalvelua tarjoavalle kaupalle 15 000 euroa. Pudasjärvelä tukea sai viisi kauppaa. Tukea myönnettiin nyt toista kertaa.

Tukea saaneet kaupat ovat: Livokas, Rytingin Kauppa, Vesa Ervasti, Puhoskylän Lähikauppa ja Kiurun Juustola Pudasjärveltä. Taivalkoskelta tukea sai Metsäkylän kyläkauppa riitun puoti ja Kuusamosta Koillismaan osuuskauppa.