Itsenäisyyspäivä: Suomi 105 vuotta – Katso ku­va­koos­te it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Var­kauk­sis­ta selviää alle kah­dek­san pro­sent­tia koko maassa – Pu­das­jär­vel­lä sel­väs­ti enemmän

Moni varkaus jää poliisilta selvittämättä. Poliisin toiminta on monipuolista. Tässä esitellään poliisikoiratoimintaa pari vuotta sitten Pudasjärvellä.
Moni varkaus jää poliisilta selvittämättä.
Moni varkaus jää poliisilta selvittämättä.
Kuva: Laura Määttä

Poliisiammattikorkeakoulun kokoaman valtakunnallisen aineiston perusteella Helsingin Sanomat on selvittänyt, että pienemmissä kunnissa poliisi ei onnistu selvittämään vuoden aikana yhtään varkautta.

Hesarin nettisivuilta löytyvän hakukoneen mukaan yli 80 Suomen kunnassa ilmoitettujen varkauksien selvitysprosentti oli tammi-syyskuussa 2018 puhdas nolla. Tosin rikosten määrätkin olivat pienemmissä kunnissa pieniä.

Valtakunnallisesti poliisi on selvittänyt alle kahdeksan prosenttia poliisille ilmoitetuista varkauksista, joissa tekijä ei ole ollut tiedossa. Erityisen huono omaisuuteen liittyvien rikosten selvitysprosentti oli maan suurimmissa kaupungeissa.

Hesarin haastattelemien Poliisihallituksen virkamiesten mukaan vakavat rikokset ajavat tutkinnassa vähäisten rikosten edelle. Poliisilla ei ole riittäviä mahdollisuuksia paneutua ja käyttää aikaa niin sanotusti pimeänä tietoon tulleisiin ja vähäisen omaisuusarvon rikosasioihin.

Pudasjärvellä rikosilmoituksia varkaudesta tehtiin vuoden 2015 alusta lukien tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä kaikkiaan 181 kappaletta. Niistä selvitettiin 25 eli noin 14 prosenttia.

Samalla ajanjaksolla sattuneista muista omaisuusrikoksista selvitysprosentti oli 18. Kaikkiaan 475 rikoksesta selvitettiin 86. Vahingontekoja oli 118, joista tekijä selvisi seitsemässä tapauksessa.

Hesarin hakukoneen laskemien omaisuusrikosten, varkauksien ja vahingontekojen yhteenlaskettu määrä oli Pudasjärvellä 775 rikosta, joiden selvitysprosentti oli yhteensä 15.

Taivalkoskella vastaavat lukemat vuosilta 2015-2018 olivat: omaisuusrikokset: 193 (27 % selvitettiin); varkaudet: 50 (28 %) ja vahingonteot 55 (14 %). Yhteensä 298 poliisille ilmoitetusta rikoksesta saatiin tekijä selville 73 tapauksessa, mikä oli lähes neljännes.

Valtakunnallisesti ottaen Taivalkoskella poliisin toiminta näyttäisi olleen maan parhaasta päästä. Samaan Koillismaan poliisilaitokseen kuuluvassa Kuusamossa ilmoitetuista rikosnimikkeistä selvisi vain reilut yksi tapaus kymmenestä.

Lapin lääniin kuuluvista vähäväkisimmistä naapurikunnista kaikki mainitut rikokset selvitettiin parhaiten Posiolla. 158 ilmoitetuista tapauksesta tutkinta tuotti tulosta lähes 30 prosentin tehokkuudella.

Ranualla tehdyistä 191 rikoksesta selvisi vain joka kymmenes. Lapin läänissä ilmoitetut rikokset selvisivät yleensä Koillismaata heikommin. Ilmeisenä syynä pitkät välimatkat ja poliisien vähyys.

Esimerkiksi Savukoskella tutkittuna tehtiin kyseisistä rikosnimikkeistä 26 rikosilmoitusta, eikä yksikään selvinnyt – jos lie edes tutkittu.

Kainuun poliisilaitoksen alueella kyseiset rikokset puolestaan ovat selvinneet muutaman prosenttiyksikön paremmalla tehokkuudella.

Esimerkiksi 2700 asukkaan Puolangalla tutkimusjaksolla tehdyistä 158 omaisuuteen liittyvästä rikoksesta selvisi lähes neljännes. Pudasjärven vertailukunnissa Kuhmossa ja Suomussalmella päästiin jopa sen yli.

Matkailun vuoksi Pudasjärven verrokkikuntina pidetyissä, mutta huomattavasti väkiluvultaan suuremmilla Kalajoen (17 %) hiekoilla ja Vuokatin Sotkamossa (20 %) rikosten selvitysprosentti kokonaisuudessaan oli Pudasjärveä parempi.

Levin Kittilässä (14 %) ja Luoston Sodankylässä (10 %) selvittiin heikommin. Pudasjärven kokoisella Kemijärvellä tehtiin puolet vähemmän omaisuusrikosilmoituksia kuin Pudasjärvellä, mutta toisaalta niistä selvisi kolmannes vähemmän.

Hesarin kunnittaisen rikoshakukoneen perusteella voi päätellä, että rikollisuutta esiintyy myös suhteellisesti enemmän paikkakunnilla, joissa on enemmän asukkaita.

Kuitenkin esimerkiksi 200 000 asukkaan Oulussa mainittujen rikosten selvitysprosentti (14,5%) oli 8000 asukkaan Pudasjärven luokkaa. 62 000 asukkaan Rovaniemi (8,5%) pääsi lähemmän valtakunnallisia keskiarvoja

Merkille pantavaa on, että Oulun ympäristökunnissa rikokset selvisivät Iitä (13,5%) lukuunottamatta huomattavasti paremmin. Esimerkiksi 9000 asukkaan Muhoksen noin 970 poliisille ilmoitetusta rikoksesta selvisi kolmasosa, noin 3000 asukkaan Utajärvellä ja Vaalassa joka neljäs.

Lähde: Helsingin Sanomat: