Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uu­den­lai­sia kaup­po­ja toi­veis­sa – Ke­hi­tys­yh­tiö teetti sel­vi­tyk­sen Ku­re­na­lan kaup­pa­toi­veis­ta

Pudasjärveläisia yrittäjiä huolettaa kilpailutilanne, joka seuraisi uuden kaupan alan toimijan sijoittumien Kurenalle.

Pudasjärven Kehitys Oy:n teettämään otantahaastatteluun vastanneiden mukaan uusien toimijoiden toivotaan mieluiten tuovan tänne uudenlaisia palveluita ja tarjontaa monipuolistamaan nykyisiä.

Kyselyn mukaan toive olisi uusille yrityksille sijoittua mieluummin ydinkeskustaan kuin Kuusamontien varteen.

Kaupan alan selvityksessä, johon yrittäjien haastattelutkin kuuluivat, nousi vahvasti esille yrittäjien toive Kurenalan yleisilmeen ja yleisen viihtyisyyden parantamisesta.

Liikerakennukset ja liikkeiden näyteikkunat vaatisivat vastaajien mukaan uudistamista.

Toiveissa on houkuttelevia kivijalkaliikkeitä, lisää viheralueita sekä viihtyisiä kohtaamispaikkoja keskustan ja torin alueelle.

Selvitys ja otantaan perustuva haastattelututkimus yrittäjien keskuudessa tehtiin helmikuussa.

Taustalla on kaavamuutos, joka uudistaa sekä keskustan alueen tieverkkoa että taajamarakennetta.

Selvityksen teetti Pudasjärven Kehitys Oy ja raportin laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Sen perusteella Pudasjärvellä on monipuolinen ja kattava päivittäiskaupan palveluverkko. Erikoiskaupan, autokaupan ja huoltamotoiminnan kysyntää suuntautuu muualle.

Kaupungin tavoitteena tulisi olla jatkossa ostovoiman vuodon vähentäminen. Selvityksen mukaan Pudasjärven kaupallisen vetovoiman vahvistaminen edellyttää sekä ydinkeskustan että valtatien varren kehittämistä.

Kurenalla sijaitsee vielä osittain tyhjiä tai nykyään vajaakäytössä olevia liiketontteja, jotka sijaintinsa puolesta kiinnostavat mahdollisia uusia kaupan alan ja muita toimijoita.

Sijaintivaihtoehtoina uusille kaupan alan toimijoille tarkasteltiin Kuusamontien vartta ja ydinkeskustan pääväylän vartta.

Valtatien varren vahvuutena on kaupan kannalta erityisesti näkyvä sijainti, ydinkeskustassa on puolestaan enemmän lähiasukkaita ja työpaikkoja sekä muita palveluja.

Uuden kaupan alan toimijan sijoittuminen ydinkeskustaan säilyttäisi palvelurakenteen tiiviinä. Eri kokoisille ja erilaisille liiketonteille on kysyntää, selvitys osoittaa. Käytännössä uusille kaupan alan toimijoille ei ole vapaana isoja tontteja ydinkeskustan pääväylän varrelta, Kuusamontien varressa niitä olisi, selvitys päätyy toteamaan.