Kolumni

Uuden nor­maa­lin arki – Timo Lii­ka­nen pohtii poik­keus­olo­jen vai­ku­tus­ta elämään

Olemme eläneet poikkeusoloissa seitsemän viikkoa.

Siitä on saman verran aikaa kuin viimeisestä kolumnistani. Siksi ajattelin tarkastella, miltä uuden normaalin arki on näyttäytynyt. Hallituksen maanantaina tekemien rajoitusten purun vaikutuksia 1.6. alkaen en tässä yhteydessä tarkemmin arvioi. Niiden käytännön soveltamisesta piispat ohjeistavat lähipäivinä.

Papin perustyön näkökulmasta aika on ollut mullistavaa. Jumalanpalvelukset toimitetaan tyhjälle kirkkosalille, ja striimataan YouTuben kautta nettiin. Pudasjärven seurakunnalle tämä tekninen muutos ei ole aiheuttanut suurta päänvaivaa, kun striimaamista on tehty jo useamman vuoden ajan. Toki nyt, kun videolähetykset ovat jumalanpalvelusten ainut toteutusmuoto, sisältölähtöisyys, äänen laatu ja kuuluvuus sekä tekniikka ovat nousseet keskiöön. Samalla se on osoittanut, kuinka riippuvaisia olemme nettiyhteyksien toimivuudesta. Reilun viikon takainen perhekirkko lähetettiin tunnin myöhässä laajakaistassa olleen ongelman vuoksi. Parhaillaan selvittelemme joidenkin seurakuntien esimerkin kannustamana videolähetysten sisällöllistä kehittämistä tekstitysten ja mahdollisesti myös kameroiden lisäämisen suhteen.

Kirkolliset toimitukset poikkeusoloissa ovat myös erilaisia.

Hautaan siunaamisista valtaosa on toteutettu hautausmaalla, lähimpien omaisten ollessa paikalla. Papit ja kanttorit ovat osallistuneet vain siunaustilaisuuksiin.

Yksi kaikkein vaikeimmista tilanteista on ollut kieltäytyä surevan omaisen kutsusta tulla mukaan esimerkiksi kodissa pidettävään pienimuotoiseen muistotilaisuuteen. On vain täytynyt muistutella piispojen ohjeistuksesta, jonka mukaan seurakunnan työntekijät voivat olla palvelemassa muistotilaisuuksissa myöhemmin korona-ajan jälkeen, jos sellaisia suuremmille joukoille halutaan pitää.

Kasteita on toimitettu lähinnä seurakunnan tiloissa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus huomioon ottaen. Olemme voineet hyödyntää seurakuntakodilla ei-julkista striimausta niiden juhlavieraiden tavoittamiseen, jotka eivät ole päässeet paikalle.

Uuden normaalin arkeen on kuulunut olennaisesti etätyö, tämäkin juttu on kirjoitettu kotona. Nopeat laajakaistayhteydet myös taajaman ulkopuolella mahdollistavat sen. Kahden aikuisen etätyö kotona, ja kolmen koululaisen tehtävät ovat välillä vaatineet yhteensovittamista.

Joku ystävä on kommentoinut, että nythän se papillakin on helpompaa, kun on vähemmän tilaisuuksia. Viimeisen seitsemän viikon aikana olen huomannut, että työpäivät ovat yhtä lailla venyneet, kuten aiemminkin. Nyt vain tulee oltua enemmän yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla sekä etäkokoukset mahdollistavien kanavien kautta. Työyhteisössä olemme sujuvasti oppineet käyttämään Teams-kokouksia.

Olen huomannut, että työntekijät ovat luontevasti siirtyneet poikkeustilassa hyödyntämään sähköisten kanavien tarjoamia mahdollisuuksia. Viimeisimmässä kirkkoneuvoston kokouksessa valtaosa jäsenistä osallistui etäyhteydellä.

Uskon, että tulevaisuudessa kirkon palaverikäytännöistä osa tulee jäämään pysyvästi sähköisiin alustoihin, niin sujuvasti digiloikka on otettu. Myös etätyötä tullaan tekemään aiempaa enemmän. Hallinnon osalta etäkokoukset ovat mahdollisia vain poikkeusolojen ajan.

Uuden normaalin keskellä olen havainnut viestejä siitä, kuinka ihmisillä on halua auttaa ja pitää huolta toisista. Tämä on tullut ilmi esimerkiksi naapuriavun kautta heille, jotka eivät pysty käymään kaupassa syytä tai toisesta.

Se kertoo ihmisten arvoista, lähimmäisenrakkaudesta ja henkisestä läheisyydestä. Niille on tilausta myös tavallisessa arjessa.

Timo Liikanen

Pudasjärven seurakunnan kirkkoherra