Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta noin 10 000 enemmän kuin vuosi sitten - lo­mau­tuk­set vä­he­ni­vät edel­leen ke­sä­kuus­sa

Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa 30 250 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 200 (51,2 %) enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 400:lla. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 100, mikä on noin 6 400 enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuusta lomautettujen määrä väheni 2 700:lla. Naisia ja miehiä oli lomautettuna saman verran (3 550). Naisista lomautettuna oli eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä palvelutyöntekijöitä. Miesten kohdalla lomautukset kohdistuivat eniten kuljetustyöntekijöihin, ilman ammattia oleviin sekä rakennustyöntekijöihin.

Kevään koronaepidemia ei vaikuttanut avointen työpaikkojen määrään. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi saman verran (3 900) kuin vuosi sitten kesäkuussa. Avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan tarjolla 7 700, mikä on vain hieman (-200) vuoden takaista vähemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli kesäkuun lopussa koko maassa 15,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 16,2 %. Vuosi sitten työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,8 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän 8,7 %:n ja Oulun 17,7 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 17 500 ja työttömyysaste oli maakunnan korkein. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Pyhännän ohella Hailuodossa (9,1 %) ja Reisjärvellä (10,0 %). Oulun jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Kuusamossa (17,3 %) sekä Taivalkoskella ja Vaalassa

(16,4 %).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista miehiä oli 15 300 ja naisia14 950. Naisten työttömyys oli lisääntynyt miehiä enemmän vuoden aikana.

Työttömänä työnhakijana olevien naisten määrä oli noussut 5 200:lla (54 %) ja miesten määrä 5 000:lla (49 %) viime vuoden kesäkuusta. Myös nuorten työttömyys oli lisääntynyt voimakkaasti; alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 300, mikä on 48 % (1 700 henkilöä) enemmän kuin vuosi sitten. Alle 20-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli noin 1 500 eli lähes

400 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (8 700) oli kasvanut selvästi (49 %) viime vuodesta.

Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli 5 500, mikä on 19 % enemmän viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömiä työnhakijoita oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (6 700) ryhmässä sekä ammatteihin luokittelemattomien (6 000) ryhmissä; heistä 94 % oli ilman ammattia olevia/ammatti ei ole tiedossa. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmään kuuluvia työttömiä työnhakijoita oli

4 500 ja erityisasiantuntijoiden ryhmään kuuluvia oli 4 100.

Kesäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 6 700 henkilöä, mikä on lähes 1 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Palveluittain eniten osallistujia (3 350) oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 150 ja työvoimakoulutuksessa oli 1

200 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle tai julkiselle sektorille oli yhteensä 1 450 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 300. Lisäksi työ-/ koulutuskokeilussa, vuorotteluvapaasijaisina sekä

työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä noin 600 henkilöä.