Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Työ­ikäi­sen muis­ti­sai­rau­den huo­maa­vat yleensä en­sim­mäi­sek­si lä­hei­set –pik­ku­hil­jaa etenevä sairaus muuttaa elämän no­peas­ti

Työikäisen muistisairauden huomaavat yleensä ensimmäiseksi läheiset. Pikkuhiljaa etenevä sairaus muuttaa elämän nopeasti.

Oulu
Muistilaput ovat hyviä ja hyödyllisiä. Muistisairauden edetessä nekään eivät auta suoriutumaan päivän tehtävistä, muistivalmentaja Ulla Kaikkonen Oulun seudun muistiyhdityksestä toteaa.
Muistilaput ovat hyviä ja hyödyllisiä. Muistisairauden edetessä nekään eivät auta suoriutumaan päivän tehtävistä, muistivalmentaja Ulla Kaikkonen Oulun seudun muistiyhdityksestä toteaa.
Kuva: Tiina Haapalainen

Työikäisiä, alle 65-vuotiaita muistisairaita ihmisiä arvioidaan olevan Suomessa noin 7 000. Määrä on kuitenkin vain arvio, sillä vuosittain päivittyvää tilastotietoa sairastuvien määristä ei ole saatavilla Suomessa.

– On harmillista, ettei päivitettyä tilastoa ole, muistivalmentaja Ulla Kaikkonen Oulun seudun muistiyhdistyksestä toteaa.