Eduskuntavaalit: En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

Kolumni: Taa­lak­sen vai Ol­li­kai­sen lin­jal­la? – Metsien hii­li­nie­lu­jen ko­ros­tu­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa on suo­ma­lai­nen eri­koi­suus

Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tukkia tar­vi­taan – kui­tu­puu takkuaa

Talouden positiivinen kehitys lisää puutavaran kysyntää.
Talouden positiivinen kehitys lisää puutavaran kysyntää.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Puukauppa hiljeni heinäkuuksi, mutta käynnistyi lomien jälkeen hyvällä tahdilla, kertoo MTK:n Pohjois-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Markku Ekdahl.

Tammi-heinäkuun ostomäärä Pohjois-Suomesta, noin 2,9 miljoonaa kuutiometriä, jäi hieman pienemmäksi kuin 2016 (3,1 milj. m3). Se oli kuitenkin viimeisen viiden vuoden keskiarvoa selvästi enemmän.

Sekä tukin että kuidun hinta on Ekdahlin mukaan ollut viime viikkoina hyvin vakaa. Metsäteollisuuden tuotantomäärien ja markkinahakkuiden kasvun seurauksena puukaupan näkymät lähikuukausille ovat kuitenkin suotuisat.

– Klaara-myrskyssä oli katastrofin ainekset puumarkkinoillekin. Puolassa myrsky kaatoi ennakkoarvion mukaan 10 miljoonaa kuutiota puuta. Onneksi vahingot jäivät Suomessa hyvin paikallisiksi.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukeista on parhaiten kysyntää. Ekdahlin mukaan metsänomistajien kannattaa aktiivisesti tarjota markkinoille kesäkorjuuseen soveltuvia havutukkileimikoita.

– Kuitupuun ylitarjonta ei ole juurikaan hellittänyt. Kaikkein heikoin kysyntä on koivukuidulla. Käynnistymässä olevat investoinnit eivät kuitupuun tilannetta merkittävästi paranna, sillä sahatavaran tuotannon kasvun myötä sahahaketta on aikaisempaa enemmän tarjolla.

Suomen talouskehitys on viime aikoina kulkenut myönteiseen suuntaan. Rakentaminen on myös kotimaassa kasvanut, mikä puolestaan lisää puutuotteiden kysyntää. Metsäteollisuuden kannattavuus kulkee aikaisempaan verrattuna samaa latua. Kuitupuun jalostaminen kannattaa selvästi tukkia paremmin.

Sahatavaramarkkinoilta kuuluu Ekdahlin mukaan sekä hyvää että huonoa. Hyvää on se, että tuotanto- ja vientimäärät ovat kasvaneet. Alkuvuoden tuotantotahdilla lankkua tuotettaisiin kuluvana vuonna yli 12 miljoonaa kuutiometriä.

– Huono asia on mäntysahatavaran erittäin heikko hintakehitys. Hintaero ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä suuri kuusen eduksi. Mäntysahureiden kannattavuus on koetuksella, mutta he tarvitsevat kuitenkin tukkeja jatkuvasti.