Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Tehokas val­von­ta vä­hen­tä­nyt met­sä­la­ki­rik­ko­muk­sia – yleisin rik­ko­mus met­sän­käyt­tö­il­moi­tuk­sen lai­min­lyön­ti

Metsäkeskus valvoo metsälakia muun muassa satelliitti- ja dronekuvien avulla.
Metsäkeskus valvoo metsälakia muun muassa satelliitti- ja dronekuvien avulla.
Kuva: Jouni Porsanger

Viime vuonna havaittiin noin 180 epäiltyä metsälakirikkomusta eri puolilla Suomea. Tehokas valvonta on osaltaan vähentänyt rikkomusepäilyjen määrää. Vuonna 2020 metsälakirikkomusepäilyjä oli lähes 300.

Suomen metsäkeskus valvoo satelliittierotuskuvien ja tarkastusten avulla, että metsänhakkuut tehdään metsälain mukaisesti. Tarkastukset kohdistetaan toteutuneisiin hakkuisiin ja erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten vesistöjen läheisyyteen ulottuviin hakkuisiin.