Pääkirjoitus

Taloustilanne sysää toimiin – tasapainoilua säästöjen ja kehityksen kanssa

Oulunkaaren kuntayhtymä ilmoitti viime viikolla aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vastaavia uutisia on saanut lukea keväästä lähtien. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ollaan monin paikoin selkä seinää vasten, kun tulot eivät riitä kattamaan menoja ja yllättävät muutokset voivat olla se viimeinen korsi, joka katkaisee kamelin selän.

Juuri nyt oman, pitkän ja ennustamattoman varjonsa talous- ja työllisyystilanteeseen heittää tietenkin korona. Sen tuomat muutokset ovat saaneet monen vakaankin organisaation toiminnan sakkaamaan.

Laajemminkin kuntien taloudellinen ahdinko syvenee. Pudasjärven tilanne ei ole poikkeus: kesäkuussa kokoontunut valtuusto sai eteensä 3,5 miljoonaa euroa alijäämäisen tilinpäätöksen. Tästä alijäämästä merkittävä osa on syntynyt Oulunkaaren kuntayhtymän menoista. Pelkästään Oulunkaaren palkkaharmonisointi aiheutti kaupungille viime vuonna reilusti yli puolen miljoonan euron menoerän. Ei siis ole yllätys, että talouden tasapainottamistoimiin on jo ryhdytty ja niitä jatketaan oletettavasti tiukentuvin ottein sekä kaupungin että kuntayhtymän sisällä.

Viimeisimmässä kaupunginvaltuuston kokouksessa todettiin monella suulla, että talouden kuntoonsaattaminen on tärkeysjärjestyksessä ykkösasia ja siihen pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kovaa kuria on siis odotettavissa.

Jonkin verran apuja odotetaan myös valtiovallan suunnalta. Suomen hallitus osoitti kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossaan kunnille tukipaketin, joka koostuu useista toimenpiteistä. Esimerkiksi kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset kasvavat yhteensä 674 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 123 eurolla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 013 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 269 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee, mutta samaan aikaan kuntien lailla säädetyt tehtävät ja velvoitteet ovat lisääntyneet.

Pudasjärvellä talouteen vaikuttaa vahvasti myös väestörakenne. On selvää, että työssäkäyvien kuntalaisten osuutta pitäisi saada nostettua. Nyt onkin tärkeää huolehtia siitä, etteivät säästöjen nimissä tehtävät päätökset osu omaan nilkkaan. Emme tarvitse tänne lisää muuttotappiota tai työttömiä. Tarvitsemme tänne itseään kannattelevan kuntatalouden, laajaa yhteistyötä ja työllistäviä yrityksiä.