Syöt­teel­le uusi mal­min­et­sin­tä­va­raus­il­moi­tus – ar­vo­me­tal­le­ja et­si­tään nyt kes­kei­sel­tä mat­kai­lu­alueel­ta

-
Kuva: havainnekuva

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on viime viikolla hyväksynyt EMX Finland Oy:n varausilmoituksen, jonka noin 78 neliökilometrin malminetsintäalue ulottuu Iso-Syötteen retkeilyalueen Romevaarasta ja Salmiperän Pytkynharjusta Taivalkosken Kortejärvelle ja Kuusi-Kärryyn.

Varausalueen sisälle jää lähes koko Syötekylä, Pikku-Syöte ja Keihäsvaara. Se siis sijaitsee Syötteen parhaalla ufohavaintoalueella, joten ehkä jatkossa saadaan lisää selityksiä alueella vuosikymmenet nähtyihin valoilmiöihin.

Alueen malminetsintään varannut kanadalainen kaivosyhtiö otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan kuparia, kobolttia, nikkeliä ja platinaa sekä muita platinametalleja, kuten palladiumia, ruteniumia, rodiumia, osmiumia ja iridiumia

Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Kaivosyhtiön suunnitelmissa on syksyllä 2021 päättyvään varausaikaan mennessä koota alueelta olemassa oleva geologinen tieto.

Suunnitelmissa on myös maastovierailuja, kallioperäkartoitusta sekä mahdollisesti vähäistä näytteenottoa maa- ja kallioperästä. Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen eikä se rajoita maanomistajan oikeuksia tai maankäytön tarpeita.

EMX Finlandin suunnitelmissa on myös selvittää malminetsintäprojektin kehittämismahdollisuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, alueen elinkeinot ja luontoarvot huomioon ottaen – varaushakemuksessa diplomaattisesti todetaan.

Lisäksi suunnitelmissa on myöhemmin hakea alueelle malminetsintälupaa, kunhan olemassa oleva ja varausaikana kerätty tieto on yhdistetty ja tulkittu uudelleen.

Tukes muistuttaa, että jokaisella on toisenkin alueella oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja kaivosmineraalien löytämiseksi. Lisäksi on sallittua ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.

Malminetsintävarauksia on haettu ja voimassa Pudasjärvellä tällä hetkellä useampiakin, useamman yhtiön toimesta.

Syksyllä 2019 Kobolttia ja muita teknologiamineraaleja etsivä Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille varausilmoituksen Sarakylän Nuorungasta, Syötteen kansallispuiston länsipuolelta Kouvalle ulottuvasta alueesta sekä toisen noin 40 kilometriä pitkästä alueesta Iinattijärveltä Jaurakkajärvelle.

Kesällä 2018 Critical Metals Scandinavia AB teki 24,7 neliökilometrin alueelta kaivosvarauksen Syötekylän pohjoispuolelta. Varausalue rajoittuu osin Syötteen kansallispuistoon mm. Teerivaarassa. Taivalkosken puolella varaus ylettyy Kuusi-Kärryyn. Yhtiö otaksuu alueelta löytyvän rautaa, vanadiinia, nikkeli, kuparia ja samoja platinametalleja kuin tuoreimmassa valtauksessa.

Kevättalvella 2018 Tukes hyväksyi Geologian tutkimuskeskukselle varauksen Pudasjärven, Puolangan ja Suomussalmen rajamaille noin 400 neliökilometrin alueelle. Varaaja otaksuu alueella olevan kultaa, hopeaa, kuparia, kobolttia ja sinkkiä.

Syksyllä 2010 Morenia Oy:n haki valtausajan pidentämistä 29 hehtaarin Kouvan Kortejärven alueelle. Hakija otaksui alueelta löytyvän kultaa, platinaa, rautaa ja muita metalleja. Kaivoslain mukainen valtausoikeus oli myönnetty jo kesällä 2005.

Lisää aiheesta keskiviikon 22.1.2020 Iijokiseudussa sekä paperisena että näköislehdessä.