Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Suun­ni­tel­mis­sa on ra­ken­taa hal­kai­si­jal­taan 32 ja 15 metrin kier­to­liit­ty­mät Ku­re­nal­le – kus­tan­nuk­set noin 5,7 mil­joo­naa

Pudasjärven keskustan liikennejärjestelyt menevät uusiksi lähivuosien aikoina. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa kaksi liikenneympyrää.
Pudasjärven keskustan liikennejärjestelyt menevät uusiksi lähivuosien aikoina. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa kaksi liikenneympyrää.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt Pudasjärven kaupungilta lausuntoa tiesuunnitelmista Valtatie 20 eli Oulu–Kuusamo-tien sekä sitä risteävien teiden liittymäjärjestelyihin Kurenalan kohdalla.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi risteykseen halkaisijaltaan 32 metrin kiertoliittymä, josta Varsitien uusi linjaus kohdistetaan uuteen kiertoliittymään. Vanha Varsitien linjaus, Koillisväylä, jää yksisuuntaiseksi kaduksi Nortamontien liittymästä pohjoiseen ja sitä kautta sallitaan kulku valtatielle vain pohjoisen suuntaan.

Valtatielle ja Ramppitielle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävät uuden kiertoliittymän yhteyteen.

Rimmintien, Varsitien ja Koillisväylän liittymään esitetään rakennettavaksi toinen, halkaisijaltaan 15 metrin kiertoliittymä.

Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin 5,7 miljoonaa euroa. Kaupungin hoitovastuulle on tulossa tietä yhteensä 3,1 kilometriä, mikä lisää kunnossapitokustannuksia noin 10 000-15 000 euroa vuodessa.

Kevyenliikenteen väylien lisääntymisestä sekä pumppaamoista, alikulkutunnelista ja alikulkusilloista johtuvat kustannukset lisääntyvät lisäksi noin 7000 euroa vuodessa.

Ely-keskus on luvannut panna vireille maantietoimituksen ja vastata tietoimitus- ja korvauskustannuksista. Esitys on, että kaupunki sitoutuu kaikkiin lausuntopyynnössä esitettyihin kustannuksiin ja tehtäviin.