Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Sa­tel­liit­ti näkee pan­noi­te­tut sudet – si­jain­ti­tie­dot näh­tä­vil­lä verk­ko­pal­ve­lus­sa

Pantasusien sijaintitiedot ovat nähtävissä Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa.

Palvelulla pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät Luken kevättalvella 2019 pannoittamien kuudentoista suden sijaintitiedot.

Pannoitetut sudet liikkuvat Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten aluetoimistojen alueilla.

Pääosin pannat ovat laumaa johtavan naaraan tai uroksen kaulassa. Kolme pantaa on nuorella vaeltamisikäisellä sudella.

Verkkopalvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan kerrotaan viisikilometristen ruutujen tarkkuudella, missä pannoitettu susi on ollut viimeisimmän tunnetun sijainnin perusteella.

Luke siirtyi vuonna 2018 käyttämään niin sanottuja Iridium-pantoja, joissa sekä paikannus että tietojen lähettäminen tapahtuvat satelliitin kautta.

Etukäteen pantoihin asennetun aikataulun mukaan paikannustietojen pitäisi tallentua suden pantaan tunnin välein. Paikannusyrityksistä onnistui ajallaan 96 prosenttia.

Myöhemmät tulokset ovat olleet selvästi heikompia.

Pannasta paikannushavainnot siirtyvät satelliittien kautta riistahavainnot.fi-palveluun kuuden tunnin välein.

Pantavalmistajan mukaan onnistunut lähetys pannan ja satelliitin välillä edellyttää suotuisia olosuhteita: muun muassa maaston peittävyys, eläimen liikkuminen ja jopa vartalon (pannan) asento lähetyshetkellä.

Tämän vuoksi pannan ja palvelimen välisiin tietoliikennekatkoksiin tai puutteellisiin havaintopäivityksiin vaikuttaminen on käytännössä hyvin vaikeaa.

Paikannuspalvelu suljetaan helmikuun lopussa.