Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Ro­mei­kos­sa ry­my­tään kai­vin­ko­neel­la metsää nurin – Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa en­nal­lis­te­taan metsää, soita ja läh­tei­tä yh­teen­sä noin viiden ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­la

Vuonna 2017 perustetun Hossan kansallispuiston pinta-ala on noin 11 096 hehtaaria, josta 10 33 hehtaaria kuuluu Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Puiston pinta-alasta 91,8 % on Suomussalmella, 6,5 % Kuusamossa ja 1,7 % Taivalkoskella. Polkuverkostoa puistossa on yhteensä noin 90 kilometriä.
Vuonna 2017 perustetun Hossan kansallispuiston pinta-ala on noin 11 096 hehtaaria, josta 10 33 hehtaaria kuuluu Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Puiston pinta-alasta 91,8 % on Suomussalmella, 6,5 % Kuusamossa ja 1,7 % Taivalkoskella. Polkuverkostoa puistossa on yhteensä noin 90 kilometriä.
Kuva: Vappu Jaakkola

Hossan kansallispuistossa Suomussalmen Romeikonvaaran alueella kaadetaan paikoitellen puustoa kaivinkoneella. Entistä talousmetsää ennallistetaan ihmistoimin lähemmäksi luonnontilaisen metsän kehitystä.

Toukokuun aikana tehtävillä pienaukotuksilla laitetaan kumoon noin kolmasosa puustosta 235 hehtaarin alueelta. Kaadettu tavara jätetään metsään lahoamaan, niin että syntyy lisää elinympäristöjä kuolleesta puusta eläville lajeille.