Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tilaajille

Ra­hoi­tus­ta tur­ve­tuo­tan­to-aluei­den en­nal­lis­ta­mi­seen – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ta­voit­tee­na on en­nal­lis­taa ja ottaa jäl­ki­käy­tön piiriin yh­teen­sä 2 500 heh­taa­ria entistä tur­ve­suo­ta

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on avannut hankehaun JTF-rahastosta turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyville hankkeille. Jatkuva hankehaku on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 15.12.2023 asti.

Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteena on ennallistaa ja ottaa jälkikäytön piiriin yhteensä 2 500 hehtaaria entistä turvesuota vuoden 2029 loppuun mennessä. Vastaavat luvut Kainuussa ja Lapissa ovat 866 ha ja 1680 ha.

Ennallistamista on tarkoitus tehdä ensisijaisesti vettämällä entisiä turvetuotantoalueita. Jos tuotanto lopetetaan kesken ja kuivattua turvetta jää tuotantoalueelle, sen hajoaminen jatkuu.

Ennallistamisella pyritään saamaan alulle kehitys, jossa turvesuon palautuminen kohti luonnontilaa alkaa, vesistöpäästöt vähenevät ja alueet alkavat muuttua hiilinieluiksi. Ennallistamistoimet eivät luultavasti vähennä päästöjä välittömästi, vaan vasta suokasvillisuuden kehittymisen päästyä vauhtiin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.