Pur­ku­työt jäissä – Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la on tyh­jil­lään olevia tiloja 15 000 ker­ros­alaneliö­met­riä

RImminkankaan koulu on mittava kokonaisuus, mutta toimintaa siellä ei ole enää. Osa kokonaisuuteen kuuluvista rakennuksista on jo purettu aiempina vuosina.
RImminkankaan koulu on mittava kokonaisuus, mutta toimintaa siellä ei ole enää. Osa kokonaisuuteen kuuluvista rakennuksista on jo purettu aiempina vuosina.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Viime vuonna Pudasjärvellä seurattiin, kuinka mittava Kurenalan koulun purkutyö saatiin päätökseen. Lisäksi keskustasta Oikopolulta purettiin rakennuksia suunnitelmissa olevien hirsikerrostalojen tieltä.

Useista viime vuosien aikoina tehdyistä purkutöistä huolimatta kaupunki omistaa edelleen tyhjillään olevaa tilaa noin 15 000 kerrosalaneliömetriä.

Esimerkiksi Rimminkankaan koulun rakennukset ja viimeisimmäksi kansalaisopiston käytössä olleet vanhan lukion kiinteistöt ovat tyhjillään eikä niissä ole toimintaa. Lisäksi tyhjillään on osa OSAOn käytössä olleista kiinteistöistä Jyrkkäkoskella.

– Näiden kiinteistöjen purkutyöt voidaan tehdä heti, kun kaupungin talous antaa siihen mahdollisuuden, kertoo kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen.

Rissasen mukaan purkutoimenpiteitä toteutetaan kaupungin taloustilanteen mukaan vuosittain. Tälle vuodelle ei kuitenkaan ole budjetoitu purkutöitä laisinkaan.

– Ehkä Pietarilassa jo kylmillään olevat rivitalot puretaan, jos sinne saadaan uudisrakentaja, joka purkaa rakennukset, Rissanen lisää.

Lukiontiellä on tyhjillään kaksi kaupungin omistamaa rakennusta, jotka viimeisimmäksi ovat ollet kansalaisopiston käytössä. Toiminta tiloissa loppui viime kesänä.
Lukiontiellä on tyhjillään kaksi kaupungin omistamaa rakennusta, jotka viimeisimmäksi ovat ollet kansalaisopiston käytössä. Toiminta tiloissa loppui viime kesänä.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupungin vuoden 2020 talousarviossa mainitaan, että kaupungin tavoitteena on kiinteistömäärän hallittu vähentäminen.

– Tuleville vuosille on huomattava määrä purettavaa rakennuskantaa ja kaupungin maksettavat purkukustannukset tulevat olemaan useita miljoonia, Rissanen laskee.

– Pitää myös huomioida, että purkukustannuksia suuremmat kustannukset syntyvät purettavien rakennusten alaskirjauksista.

Vuonna 2013 valmistuneessa suunnitelmassa tarkasteltiin kaupungin omistamien tilojen teknistä kuntoa, käyttöä sekä niiden hallintaa.

– Pudasjärven tulevaisuus ja taloudellinen tilanne edellytti tuolloin, ja edellyttää edelleen, toiminnan ennakkoluulotonta kehittämistä, jossa myös kiinteistöjen tilat suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin selvitetään, Rissanen perustelee kiinteistöistä luopumista.

Rimminkankaan koulun rakenteet ovat kärsineet siitä, että tilat ovat tyhjillään eikä niitä huolleta.
Rimminkankaan koulun rakenteet ovat kärsineet siitä, että tilat ovat tyhjillään eikä niitä huolleta.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suunnitelmassa rakennuskanta jaoteltiin neljään ryhmään, jotka ovat ei myydä (33 270 m2), ei myydä lähivuosina (16 710 m2), voidaan myydä (6 815 m2) sekä pyritään myymään tai puretaan (36 464 m2). Suunnitelman pohjalta on tehty tarkempi rakennuskohtainen kiinteistöohjelma.

Kiinteistöohjelmassa olevia rakennuksia on purettu vuosien 2013–2019 aikana yhteensä noin 16 500 m2.

– Kiinteistöohjelmaa toimenpannaan vuosittain valtuuston erillisellä päätöksellä. Päätökseen vaikuttaa kulloisenkin vuoden taloudellinen tilanne.

Kaupungin teknisten palveluiden ja talouspuolen väki valmistelee kiinteistöohjelman päivityksen kuluvan vuoden aikana. Ohjelmasta tulee selviämään tarkemmat euromäärät ja aikataulutus myös tuleviin purkutöihin.

– Kaupungin kiinteistöjen kehitystyö tehdään tilatyöryhmässä, jossa on edustettuna kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto sekä johtoryhmä, Rissanen listaa.

Yksi tapa luopua tarpeettomista kiinteistöistä on myydä ne. Kaupunki on myynyt vuosien 2013–2019 aikana kiinteistömassaa noin 9 500 m2.

Jäljellä olevaa rakennuskantaa on haasteellista saada myytyä, niinpä tällä hetkellä kaupungilla on vain yksi myyntikohde, sillä Aittojärven koulu on tarkoitus laittaa myyntiin pian. Lisäksi tyhjillään olevien rakennusten irtaimistoa aiotaan myydä nettihuutokauppaportaalien kautta.

Purkamisen vastapainona rakentaminen on edelleen vilkasta:

– Kuluvan vuoden suurin panostus on Hyvän olon keskuksen rakentaminen. Lisäksi Lakarin koulun rakennuksia aletaan saneerata 150 000 euron määrärahalla.