Pääkirjoitus

Pudasjärven työllisyyshankkeet osoittavat, että tekemätöntä työtä on ja työpaikkoja voidaan oikeasti luoda

Keskustelussa vilisee sanoja kuten palkkatuki, työttömyyspäivä ja työkokeilu. Näin käy, kun saman pöydän ääreen istahtaa kymmenkunta Pudasjärven työllisyysasioiden kanssa tekemisissä olevaa.

Seurasin Pudasjärven ME-toimisto ja Nuorten polku -hankkeissa mukana olevien keskustelua huuli pyöreänä, sillä työllistämisen paletti on hyvin moninainen. Työllistymiseen on useita erilaisia reittejä, mutta niiden löytäminen yksin ilman opasta voi olla hyvinkin vaikeaa. Puhutaan prosenteista ja oikeuksista, tuista ja velvollisuuksista – vähemmästäkin epätoivo saattaa vallata alaa työnhakijan mielessä.

Sen takia on tärkeää, että työttömät saavat henkilökohtaista ohjausta. Työllisyyspalveluja tarjoavat paitsi TE-toimistot myös kunnat. Pudasjärvellä tähän tarpeeseen on vastattu lisäksi hankkeiden avulla.

Esimerkiksi ME-toimisto -hankkeen myötä töitä on saanut jo yli 100 pudasjärveläistä.

Pudasjärven ME-toimistossa kortensa työllistämisen kekoon ovat kantaneet useat eri yhdistykset, mikä on ihailtavaa ja osoittaa, että työtä voidaan oikeasti luoda. Hankkeen aikana eri kyläkulmille on työllistetty työttömiä tekemään sellaista työtä, jolle on oikeasti tarvetta. Suurelle osalla palkkarahat ovat järjestyneet palkkatuen kautta valtion kassasta kilpailua vääristämättä.

Tunnelma pöydän ääressä on iloinen, sillä työllistämistoimet ovat tuottaneet tulosta. Avainasemassa ovat yhteistyö ja aktiivisuus laajassa työllisyyteen liittyvässä verkostossa. Työttömien määrän vähetessä yhä useampi pitkänkin työttömyysjakson kokenut on saanut työstä paitsi taloudellista myös henkistä pääomaa.

Todennäköisesti toimeentulon turvaaminen parantaa elämänlaatua, lisää motivaatio itsensä kehittämistä kohtaan ja vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Edelleenkään Pudasjärvellä työ ei aina kohtaa tekijäänsä. Kun tätä asiaa pohditaan yhteisen pöydän ääressä, ei yhtä ainutta ratkaisua ongelmaan löydy, mutta keinoja suunnan muuttamiseksi kylläkin. Tärkeää työtä työllistämisen eteen on syytä jatkaa.