Pu­das­jär­ven ter­vey­den­huol­to kestää mök­ki­läis­ten­kin sai­ras­te­lut, va­kuut­taa yli­lää­kä­ri – mö­keil­le tu­le­vien us­ko­taan olevan hy­vä­kun­tois­ta väkeä

Hiihtokeskuksissa on nyt paljon eläkeläisiä hiihtämässä tai mökeillään viettämässä vapaa-aikaansa.

Oulunkaaren kuntayhtymän ylilääkäri Tuula Saukkonen ei pidä ongelmallisena sitä, jos esimerkiksi Oulusta ihmiset matkustavat nyt mökeilleen Pudasjärvelle.

Kaupungin terveydenhuoltojärjestelmä kestää, vaikka Oulustakin tulleet alkaisivat sairastaa mökkipaikkakunnallaan.

– Olemme varautuneet hyvin, enkä usko tämän aiheuttavan mitään ongelmaa, koska useimmathan sairastavat taudin varsin lievänä ja kotioloissa, Saukkonen perustelee.

Pudasjärvellä yli 70-vuotiaiden osuus on Tilastokeskuksen mukaan 21,3 prosenttia, mikä on viidenneksi korkein Pohjois-Pohjanmaalla. Saukkosen mukaan ihmiset, myös ikäihmiset, ovat omissa kodeissaan ihan turvassa.

– Jos he noudattavat annettuja ohjeita ja rajoittavat liikkumistaan vain välttämättömään asiointiin, huolta ei ole. Ja on muistettava, että esimerkiksi luonnossa ja ulkona voi liikkua vapaasti. Vältetään vain lähikontakteja muihin ihmisiin.

Näin poikkeusaikana kaikista ihmisistä luvataan pitää huolta, mutta etenkin ikäihmisistä ja muista riskiryhmistä huolehditaan.

– Asiointiapua pyritään tarpeen mukaan järjestämään varsinkin riskiryhmille. Kaupatkin ovat huomioineet asiaa hyvin useissa paikoissa esimerkiksi kauppakassipalvelulla ja erillisillä aukioloajoilla ikäihmisille.

Kuusamon terveyskeskuksen ylilääkäri Hanna Raittinen katsoo annetun ohjeistuksen suosittelevan omilla kulmilla olemista ja välttämään ylimääräistä liikettä. Toisaalta hän ymmärtää myös sen, että mökillä voi olla etäämpänä muista ihmisistä ja omassa perhepiirissä.

– Toki me kuntana ajattelemme, että he ovat niitä terveimpiä ihmisiä, jotka pääsevät nyt liikkumaan ja he pysyvät eristyneimpinä omilla mökeillään. Todennäköisesti he eivät sinällään kuormita meidän terveydenhuollon palveluja, mutta meidän on hoidettava kaikki ne asiat, jotka tulevat vastaan.

Jossain vaiheessa resurssit hoitaa sairaita ovat rajalliset, koska osa henkilöstöstäkin tulee sairastumaan, Raittinen muistuttaa.

Kun määrä kasvaa, pyritään turvaamaan päivystys- ja akuuttiosaston toiminta. Se tarkoittaa käytännössä kiireettömän hoidon siirtämistä etäkontaktein esimerkiksi puhelimeen tai varatun ajan siirtämiseen myöhemmäksi rauhallisempaan ajankohtaan.

– Sillä tavalla pystytään rajaamaan mahdollisia infektioita varsinkin ikäihmisten osalta.

Tilastokeskuksen mukaan Kuusamossa yli 70-vuotiaiden osuus on 18,1 prosenttia. Eniten satsauksia tehdään vanhusväestön hoidon turvaamiseen, jossa Raittisen mukaan on tärkeää ennalta ehkäisy, kun tilanne Kuusamossa on rauhallinen.

– Jokaisen on syytä rauhassa ottaa asiat päivä kerrallaan, kuunnella ja katsoa viestintäkanavia, seurata ohjeita.

Avi: Tilanne on hallinnassa
Helge Murtovaara

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Terttu Savolaisen mukaan alueen terveydenhuoltojärjestelmässä on erittäin hyvä kapasiteetti vielä toistaiseksi. Alueella on jonkin verran loma-asunnoissa asuvia ihmisiä. Heistä osa on Pohjois-Pohjanmaalta ja siten alueen terveydenhuollon piirissä sekä osa myös Etelä-Suomesta tulleita ihmisiä.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa määrästä, mutta etenemme asioissa tilanteen mukaan. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa, eikä tässä ole siinä mielessä mitään huolta, Savolainen sanoo.

Terveydenhuolto on Savolaisen mukaan erittäin hyvin varautunut tilanteeseen.

Monien muiden asiantuntijoiden tavoin myös Savolainen arvelee, että mökeillä ei todennäköisesti ole kuitenkaan niitä kaikkein iäkkäimpiä ihmisiä. Hän toivoo ja uskoo, että ihmisillä on mökeillä aikaa viettäessään tavallista vähemmän kontakteja muihin ihmisiin.

– Tällä hetkellä meillä ei ole toimia, vaan me seuraamme tilannetta. Jos tilanne muuttuu akuutiksi, aluehallintovirastolla on varautumistoimia.