Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki varaa 4,8 mil­joo­naa euroa vuoden 2020 in­ves­toin­tei­hin – näihin kaik­kiin hank­kei­siin rahaa käy­te­tään

Pudasjärven kaupungin talousarviossa investointeihin on ensi vuoden aikana varattu 4,8 miljoonaa euroa, josta teknisen toimen hallinnonalaan kuuluvia on neljä miljoonaa.

Suurin menoerä on kasvojaan uusivan keskustaajaman katu-, kuivatus- ja liikennejärjestelyt kiertoliittymineen, joihin rahat melkeinpä menevät.

Lentokentän kehittämiseen on sentään varattu 70 000 euroa.

Elinvoimahankkeiksi on kirjattu Syötteen alueen kehittäminen, johon on tarkoitus kokonaisuudessaan investoida yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Näistä vuonna 2020 Lumiareenaan menee 500 000 ja muun matkailun infran kehittämiseen 800 000 euroa. Syötteen vesi- ja viemärilaitosta on tarkoitus huoltaa ja saneerata 220 000 eurolla.

Hyvinvointi- ja sivistyspuolelle on varattu ensi vuodelle investointirahaa 430 000 euroa, joista 150 000 menee Lakarin koulun korjaustöihin ja sivukylien koulujen remontteihin 50 000.

Puikkarin korjaamiseen ja kuntosalin uusimiseen kuluu yhteensä 210 000 euroa.

Liikuntapaikkojen kehittämiseen sekä retkeilyreitistön ylläpitoon on varattu kymppitonnit molemmille.

Hallintotoimen 375 000 euron investoinnit koostuvat pääosin maanostoista.

Suunnitteluun on varattu 30 000 ja rakenteilla olevan Hyvän olon keskuksen prosenttitaiteeseen 45 000 euroa.