Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ur­hei­lua­pu­ra­ha­sään­tö ja vuoden ur­hei­li­jan va­lin­ta­sään­tö päi­vi­te­tään

Pudasjärven kaupungin urheilijain apurahasääntö sekä vuoden urheilijan valintasääntö päivitetään.

Liikuntapalvelujen koordinaattori Elina Wachira kertoo, että liikuntapalvelut tekevät esityksen uudesta apurahasäännöstä, jonka perusteena olisi urheilijoiden menestyminen.

Uuden säännön nimeksi on kaavailtu ”menestyneiden urheilijoiden palkitsemissääntöä”. Ajatuksena on, että edelleen summa määräytyy esimerkiksi SM-sijoitusten perusteella. Urheilijoiden palkitsemisella halutaan kannustaa ja kunnioittaa menestyneitä urheilijoita. Valintasäännöt on myös tarkoitus laittaa esille selkeästi.

Urheilijoille myönnettävään kannustusrahaan on vuosittain varattu kaupungin talousarviossa noin 2500 euroa rahaa. Yksittäisille urheilijoille jaettavat summat ovat vaihdelleet 70–500 euron välillä.

Myös vuoden urheilijan valintasääntö on tarpeen päivittää. Pudasjärven vuoden urheilija on nimetty vuodesta 1994 lähtien.

Lue, keitä palkittiin viime vuonna urheilumenestyksestä.